Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Spotkanie z posłem

24 czerwca br. w ramach wizyty zapoznawczej do regionu grodzieńskiego, Michelle Rehneri, Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Republiki Francuskiej w Republice Białoruś, spotkał się ze Stanisławem Siemaszką, prezesem Związku Polaków na Białorusi. Spotkanie zostało zainicjowane przez stronę francuską. Jak skomentował Stanisław Siemaszko, podczas spotkania poruszone zostały kwestie interesów Polaków na Grodzieńszczyźnie.

Prezes przedstawił ambasadorowi charakter i kierunki działalności ZPB, a także opowiedział o społeczno-kulturalnych przedsięwzięciach przeprowadzanych przez Związek Polaków na Białorusi. Podczas spotkania została również poruszona kwestia zakazów wjazdu aktywistów organizacji do Polski. W trakcie dyskusji w tym temacie zostały dokonane pierwotne umowy promowania i ochrony praw i interesów tych osób w Parlamencie Europejskim. Michelle Rehneri wyraził chęć pomocy w tej sprawie i obiecał opowiedzieć prawdę o obecnej sytuacji Polaków na Białorusi kolegom z misji dyplomatycznych. Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze, strony wyraziły chęć utrzymania kontaktów.

NS
6.07.2010

za: POLACY.BY