Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa
Konsulowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie
Uczestnicy chóru „Credo”
przy Słonimskim Rejonowym Oddziale
Związku Polaków na Białorusi

Szanowny Panie Konsulu!

Chór „Credo” w składzie delegacji obwodu grodzieńskiego miał zaszczyt wziąć udział w XVIII. Festiwalu „Białystok-Grodno” w dniu 31 lipca br., króry odbył się w Białymstoku. Przygotowywaliśmy się i niepokoiliśmy się, ponieważ obecny skład chóru nie występował poza granicami Białorusi. Przygotowywaliśmy odpowiednie dokumenty do otrzymania wiz.
Założycielką chóru i jego aktywną uczestniczką jest prezes Słonimskiego Rejonowego Oddziału Związku Polaków na Białorusi Leonarda Rewkowska.

Jakim że było nasze zdziwienie, gdy dowiedzieliśmy się, że konsulat odmówił jej w wydaniu wizy.
Tak, wiedzieliśmy o tym, że Leonardzie Rewkowskiej wcześniej też odmawiano. Jako człowiek sprawiedliwy i pryncypialny, ona ubiegała się o prawo do wyjazdu, zwracała się do różnych urzędów w Polsce, w tym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wskazał na nieprawidłowość takiej odmowy.

Lecz po raz kolejny doznała niesprawiedliwości kobieta, inwalida II grupy, która w młodości poznała ciężar losu, związany z wysłaniem do Kazachstanu, nędzę i upokorzenie. Nigdy nie należała do żadnych partii, nie piastowała stanowisk kierowniczych. Całe swoje życie poświęciła zawodowi nauczycielskiemu, nauce i wychowaniu dzieci.

Ona aktywnie brała udział w założeniu Związku Polaków, jego struktury w Słonimiu i rejonie, przyczyniła się i nadal pokłada wysiłek w rozwój kultury polskiej w regionie, w zaangażowanie młodzieży i dorosłych do nauki języka polskiego.
Mianowicie jej zasługą jest to, że w Słonimiu odbyło się siedem festiwali „Poloneza”, który zbiera około 400 uczestników. Ona jest gorliwą parafianką, dzięki niej został odnowiony cmentarz żołnierzy Wojska Polskiego w Słonimiu, którzy zginęli w latach 20. XX w.

Polskość we wszystkich przejawach jest dla niej sensem życia, tym ona żyje.
Na skutek czyichś nieporozumień trafiła na „czarną listę” osób mających zakaz wjazdu, niby zagrażając obronności państwa polskiego. Jest to absurd.
A cała jej tak zwana „wina” polega na tym, że ona nie podtrzymała A. Borys. Lecz to jej wybór i ona ma do niego prawo.
Oburza nas i ten fakt, że oprócz odmowy w wydaniu wizy konsulat nie zwrócił jej paszportu. Niby ona sama musi przyjechać i go odebrać. Prawdopodobnie Pana pracownicy nie pomyśleli o tym, ile kosztuje wyjazd ze Słonimia do Grodna emerytowi? I dlaczego przy oddaniu pozostałych paszportów nie został wydany dokument, gdzie zostałyby podane przyczyny niewydania paszportu Leonardy Rewkowskiej?

Nasz chór był w Białymstoku, śpiewał piosenki w języku polskim. Byliśmy pod wrażeniem tego, jak delegację Grodzieńszczyzny podejmowali nasi rodacy. Lecz wzniosły nastrój, panujący w naszym zespole, został przygnębiony łzami siostry Leonardy Rewkowskiej – Lilii Awier, zamieszkałej w Białymstoku, odznaczonej wieloma nagrodami Polski, w tym Orderem Odrodzenia Polski. Było bardzo przykro, że jej siostrze rodzonej odmówiono w wyjeździe na festiwal.

Szanowny Panie Konsulu Generalny!
Uważamy, że żadne motywy, którymi kierował się Państwa urząd odmawiając Leonardzie Rewkowskiej w wydaniu wizy na wyjazd na festiwal w Białymstoku, nie mogą kompensować bólu przeżyć i łez szanownych kobiet.
Mamy nadzieję, że w Pana władzy jest przywrócenie sprawiedliwości w stosunku do Szanownej Leonardy Rewkowskiej.

Członkowie chóru „Credo”,
m. Słonim tel. 8-01562-24806