Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa
Rząd Białorusi zbojkotował forum polskiej oświaty
Andrzej Pisalnik 03-10-2011,

Warszawa zorganizowała konferencję polskich nauczycieli na Białorusi. Nie pojawili się na niej przedstawiciele władz ani niezależnego Związku Polaków

Forum Oświaty Polskiej na Białorusi odbyło się w Mińsku w sobotę. Do białoruskiej stolicy zjechali nauczyciele języka polskiego z całej Białorusi, aby wymienić się doświadczeniami i debatować na temat problemów polskiego szkolnictwa w tym kraju. – Rozmawiałem z białoruskim ministrem edukacji, zapraszałem go. Miałem nadzieję, że jeśli nie zjawi się osobiście, to chociaż przyśle na forum reprezentantów resortu – mówił "Rz" polski ambasador Leszek Szerepka.

Był wyraźnie rozczarowany tym, że najważniejsze od lat spotkanie nauczycieli języka polskiego na Białorusi zostało zignorowane przez władze. – To forum zostało pomyślane jako spotkanie ponad podziałami – tłumaczył. Zapewnił, że zaproszenie do udziału w forum otrzymały wszystkie organizacje polskie na Białorusi oraz najważniejsze polskie placówki oświatowe w tym kraju.

Zaproszenie ambasady zostało jednak zignorowane także przez nieuznawany przez władze w Mińsku Związek Polaków na Białorusi na czele z Anżeliką Orechwo. – Pani prezes podjęła decyzję o zbojkotowaniu tej imprezy przez Związek Polaków – tłumaczy "Rz" członkini zarządu organizacji, prosząca o niepodawanie jej nazwiska.

Nie udało się nam dowiedzieć, co było tego powodem. Nieoficjalnie wiadomo, że chodziło o to, kto został na forum zaproszony.

– Oświata polska jest sprawą priorytetową dla Polaków na Białorusi. Na ten temat należy rozmawiać ze wszystkimi, odkładając na bok ambicje i urazy – oświadczyła "Rz" była prezes ZPB i pomysłodawczyni forum oświatowego Andżelika Borys. Podczas spotkania podkreśliła jednak zdecydowanie, że nie reprezentuje na nim Związku.

Z wystąpień uczestników wynika, że oświata polska na Białorusi przeżywa bardzo trudne chwile. Wykładanie języka polskiego jako przedmiotu zanika w białoruskim szkolnictwie państwowym, choć liczba uczniów w szkołach społecznych oraz na organizowanych przez firmy komercyjne kursach językowych wzrasta.

– Od momentu wejścia w życie Karty Polaka mamy bardzo dużo uczniów dorosłych – po- wiedział prezes organizacji Polska Macierz Szkolna Stanisław Sienkiewicz, opowiadając o doświadczeniach działającego przy tej organizacji liceum społecznego w Grodnie.

Uczestnicy wskazywali jednak, że dla wychowania młodych Polaków na Białorusi w duchu polskiej tożsamości najlepsze są zajęcia obowiązkowe z polskiego w szkołach państwowych. Bo szkoły społeczne są nieliczne, a na płatne kursy nie każdego stać.

Wobec braku przedstawicieli władz nauczyciele skierowali swoje propozycje do obecnych przedstawicieli polskiego MSZ i MEN. Pierwszym i najważniejszym postulatem stała się prośba o przywrócenie przez Polskę dialogu z białoruskimi władzami oświatowymi oraz wznowienie zawieszonej kilka lat temu pracy dwustronnej komisji ds. szkolnictwa polskiego na Białorusi i białoruskiego w Polsce.

Korespondencja z Mińska
Rzeczpospolita