Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Mińsk: Pochowano prochy Edwarda Woyniłłowicza

Z udziałem ponad tysiąca białoruskich wiernych wczoraj odbyła się w mińskim kościele pod wezwaniem świętych Szymona i Heleny uroczystość ponownego pochowania prochów Edwarda Woyniłłowicza. Ten wybitny przedstawiciel polskiego ziemiaństwa z Mińszczyzny był fundatorem świątyni.

Po wybuchu rewolucji październikowej Edward Woyniłłowicz musiał opuścić rodzinne strony. Zmarł w 1928 roku Bydgoszczy, gdzie został pierwotnie pochowany.
Zebrani na uroczystości w Mińsku ludzie nie kryli wzruszenia. „Czuję wielki ból, ale i wdzięczność za to, że powrócił do swojej świątyni” - mówiła jedna z wiernych.

Antoni Dziemianka, biskup pomocniczy archidiecezji mińsko-mohylewskiej, zwrócił uwagę, że Edward Woyniłłowicz był człowiekiem pobożnym. „Bogu dziękujemy za dobroczyńcę, który w swoim czasie wybudował kościół, który przetrwał nawałę Pierwszej Wojny Światowej, Drugiej Wojny Światowej, a także dziesiątki lat ateizacji tego społeczeństwa” - mówił biskup.

W uroczystości uczestniczyli dyplomaci, przedstawiciele władz Bydgoszczy i Mińska oraz duchowieństwo różnych wyznań

IAR, 2006-06-12