Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Okrągły stół o współpracy gospodarczej Polski i Białorusi

Współpraca gospodarcza między Polską i Białorusią rozwija się dynamicznie, ale pozostają takie problemy jak niedostateczna znajomość rynku partnera czy przekraczanie granicy. Do takiego wniosku doszli uczestnicy okrągłego stołu zorganizowanego przez niezależny tygodnik "Ekspress Nowosti".

"Trudno powiedzieć, czy w naszej współpracy jest więcej pozytywnego czy negatywnego, ale być może to właśnie jest charakterystyczne dla rozwoju naszych stosunków" - komentuje tygodnik, podsumowując w piątek dyskusję, w której wzięli udział przedstawiciele ambasady RP w Mińsku, białoruskiego MSZ, służb granicznych i przedsiębiorców. Uczestnicy okrągłego stołu wskazali, że obrót towarowy między obu krajami rośnie i w zeszłym roku jego wartość sięgnęła 1,5 mld dolarów. W pierwszych pięciu miesiącach tego roku Polska zajęła wśród partnerów Białorusi szóste miejsce. W porównaniu z zeszłym rokiem białoruski eksport do Polski wzrósł o 7 proc., a import z Polski - o 36,6 proc.

Zwrócono uwagę na małe zróżnicowanie białoruskiego eksportu, którego dwie trzecie stanowią produkty naftowe. Polska kupuje poza tym nawozy potasowe, półfabrykaty stalowe, drewno. Sprzedaje zaś wieprzowinę, jabłka, węglowodory cykliczne, płyty paździerzowe, ostatnio maszyny mleczarskie. Jak zauważył jeden z uczestników dyskusji, przez pięć miesięcy samego papieru toaletowego i chusteczek higienicznych Białoruś sprowadziła z Polski za 6 mln dolarów.

Zdaniem charge d'affairs polskiej ambasady Aleksandra Wasilewskiego jednolitość polskiego importu wynika m.in. z nieznajomości białoruskiego rynku mimo istnienia ok. 400 wspólnych przedsiębiorstw. Według niego, konieczne jest organizowanie prezentacji, a ostatnia większa białoruska wystawa gospodarcza odbyła się w Warszawie w kwietniu 2005 roku.

Uczestnicy dyskusji przyznali, że niewystarczająca jest też współpraca między regionami, choć w 2003 roku Białoruś przyłączyła się do trzech unijnych programów sąsiedztwa.

Nie widać też rezultatów pracy dwustronnych komisji. Jak podkreślił Anatolij Głaz z białoruskiego MSZ, komisja handlowo-ekonomiczna ostatni raz zebrała się na Białorusi w 2004 roku, a transgraniczna nie obradowała od 2003 roku.

Niewykorzystane są też możliwości tranzytu, do którego rozwoju - jak podkreślali uczestnicy dyskusji - konieczne jest zreformowanie przejść granicznych. Większość z nich jest bowiem obliczona na transport kolejowy, podczas gdy obecnie popularniejszy jest drogowy. Według pułkownika Mikołaja Kuraszoua z białoruskich służb granicznych, należałoby przy tym oczekiwać pomocy finansowej UE.

Według przytoczonych przez niego danych, w 2005 roku Białoruś odwiedziło 636 tys. Polaków, a w pierwszej połowie tego roku - już 430 tys. Kuraszou podkreślił przy tym, że w tym roku polska służba graniczna nie wpuściła do swego kraju 8 tys. obywateli Białorusi, a białoruska - 5 tys. Polaków.

Szef Wydziału Konsularnego ambasady RP Krzysztof Świderek podał, że w zeszłym roku granicę Polski przekroczyło 3,6 mln Białorusinów, a przez siedem miesięcy tego roku - ponad 2,1 mln.
Żródło: onet.pl, 2006-08-25