Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Obradowała Rada Naczelna Związku Polaków na Białorusi

Rada Naczelna nie uznawanego przez władze w Mińsku Związku Polaków na Białorusi, obradująca w sobotę od rana w Grodnie, podsumowała pierwsze półrocze swojej działalności - poinformował działacz ZPB Andrzej Pisalnik. "Mimo wczorajszych prób nękania działaczy ZPB, na posiedzeniu uzyskano kworum. Do Grodna udało się przyjechać 19 członkom liczącej 33 osoby Rady Naczelnej" - dodał.Sprecyzował, że przyjechali przedstawiciele obwodu witebskiego i brzeskiego oraz Mińska i Grodzieńszczyzny. "Przyjechali ludzie z czterech na sześć najliczniej reprezentowanych przez społeczność polską na Białorusi obwodów" – powiedział. Zaznaczył, że z półrocznego podsumowania wynika, iż mimo niesprzyjających warunków na Białorusi i nieprzychylności władz w Mińsku, ZPB działa prężnie: "tylko latem na kolonie i do szkół letnich do Polski wysłano ponad 400 dzieci i kilkudziesięciu nauczycieli, organizowano koncerty, wystawy i plenery malarskie dla tutejszych artystów".

Podkreślił, że dzieci nie tylko mogły się uczyć języka polskiego, dzięki organizowanym przez ZPB wyjazdom do Polski, ale także na samej Białorusi: "Zajęcia z języka polskiego prowadzone były przy polskich parafiach zarówno w lecie jak i w roku szkolnym".

Szefowa związku Andżelika Borys powiedziała, że cieszy się, iż mimo starań białoruskich władz udało się przeprowadzić spotkanie Rady Naczelnej. Przypomniała, że wczoraj i dziś niektórzy działacze Związku byli zatrzymywani przez milicję lub wzywano ich na komisariaty. Prezes ZPB podkreśliła, że cieszy się z tego, iż mimo represji działacze Związku pokonali strach.

Natomiast działacze ZPB, zatrzymani w piątek pod zarzutem chuligaństwa, staną w poniedziałek przed sądem. Poinformował o tym oficer dyżurny komendy milicji w Grodnie. Andrzej Poczobut i Miaczysław Jaśkiewicz zostali wczoraj zatrzymani. Mieli jakoby przeszkadzać w pracy białoruskiej ekipie telewizyjnej. A. Poczobut twierdził wcześniej, że białoruskie władze nie chcą dopuścić do planowanego na dziś posiedzenia Rady Naczelnej nieuznawanego Związku Polaków na Białorusi, kierowanego przez Andżeliką Borys na czele. Kilku polskich działaczy zostało wczoraj przesłuchanych lub otrzymało na dziś wezwania na milicję.

Serwis POLSKA-POLACY

Żródło: Portal Onet.pl (Polska)
2006.08.19