Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


SPRAWOZDANIE z działalności Związku Polaków na Białorusi
w okresie styczeń-lipiec 2006 r.


W okresie półrocza 2006 zostały zorganizowane następujące przedsięwzięcia:


- Organizacja spotkań świąteczno-noworocznych w terenie: Grodno, Brześć, Mińsk, Witebsk, Roś, Brasław, Nowogródek, Smorgoń, Porozowo, Wołkowysk - uczestniczyło około 1000 osób.

- Organizacja wycieczek krajoznawczych po Białorusi oraz do Polski dla dzieci i młodzieży uczących się języka polskiego oraz działaczy.

- Regularne spotkania członków Rady Naczelnej ZPB i Zarządu Głównego ZPB, wybranego w marcu 2005r.

- Organizacja comiesięcznych spotkań Towarzystwa Młodzieży Polskiej przy ZPB.

- Powołanie Klubu Inteligencji Polskiej, comiesięczna Organizacja spotkań; do Klubu Inteligencji należą nauczyciele, lekarze, młodzież.

- Organizacja wystaw Towarzystwa Malarzy i Plastyków przy ZPB w Grodnie, Białymstoku, Toruniu, Warszawie.

- Organizacja spotkań z żołnierzami AK i ofiarami represji politycznych, Sybirakami.

- Opieka nad mogiłami żołnierzy AK, renowacja pomników w Grodnie, Raduniu, Brasławiu.

- Organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Polonii i Polaków za granicą w Grodnie, Mińsku, Witebsku, Wołkowysku, Nowogródku (uczestniczyło około 1500 osób).

- Organizacja Festiwalu Piosenki Polskiej w Grodnie, w ramach którego zostało zorganizowane "Polskie Podwórko" w Grodnie - uczestniczyło około 600 osób.

- Organizacja spotkań wielkanocnych z Polakami w terenie (...), Sybirakami i żołnierzami AK.

- Organizacja wyjazdów polskich zespołów dziecięcych i młodzieżowych z Białorusi na występy do Polski.

- Zorganizowanie Festiwalu Piosenki Estradowej "Malwy" w Białymstoku. Uczestnicy z Brześcia, Homla, Grodna, Lidy, Sopoćkiń, Wołkowyska, Iwia.

- Organizacja akcji "Ostra Brama", spotkanie z Polakami w Oddziałach w Smorgoni, Ostrowcu, Oszmianach.

- Regularne spotkania z Polakami w terenie i rozpowszechnianie prasy "Głos znad Niemna na uchodźstwie" i "Magazyn Polski na uchodźstwie".

- Organizacja imprez sportowych dla młodzieży oraz wyjazdu na Światowe Igrzyska Polonijne do Polski.

- Organizacja warsztatów metodycznych dla nauczycieli języka polskiego w ramach spotkań Klubu Inteligencji Polskiej.

- Organizacja wyjazdu nauczycieli uczących języka polskiego na warsztaty metodyczne do Polski.

- Organizacja wyjazdu młodzieży na Szkołę Letnią do Krakowa i Torunia.

- Organizacja wyjazdu dzieci na kolonie letnie i obozy sportowe do Polski. (z Grodna, rejonu grodzieńskiego, Wołkowyska, Oszmian, Smorgoni, Zabłocia, Porozowa, Nowogródka).

- Organizacja wyjazdu zespołów polskich na występy do Polski (z Mińska, Grodna, Baranowicz, Mołodeczna, Radunia).

- Organizacja pleneru malarskiego pamięci Czesława Niemena oraz wystawy poplenerowej w Grodnie.

Oprócz powyżej wymienionych przedsięwzięć prowadziliśmy działalność w zakresie świadczenia usług pośrednich w załatwieniu wiz do Polski, tłumaczenia itp.
Działając w bardzo skomplikowanych warunkach, będąc przez cały czas pod mocnym atakiem władz Republiki Białoruś i służb specjalnych Republiki Białoruś, udało nam się zachować strukturę organizacji i przeprowadzić powyższe przedsięwzięcia. Trzeba podkreślić, że szereg przedsięwzięć udało nam się przeprowadzić dzięki pomocy placówek dyplomatycznych Rzeczpospolitej Polskiej w Grodnie, Mińsku i Brześciu.


Andżelika Borys
Prezes ZPB