Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Informacja o realizacji naukowo-wychowawczego procesu w szkole podstawowej nr 8 m Wołkowysk z polskim językiem nauczania

29.09.2006

W związku z publikacjami o jakby mających skomplikowanych sytuacjach dla pracy nauczycieli w szkołach na Białorusi dla nauczycieli z Polski Ambasada Białorusi wyjaśnia co następuje.

Wydziałem Konsularnym Ambasady Republiki Białoruś w Warszawie wydano dla nauczycieli 14 wiz rocznych wielokrotnego przekraczania granicy dla wjazdu do Republiki Białoruś.

W stosunku do sytuacji w szkole nr 8 z polskim językiem nauczania m.Wołkowysk informujemy, że pracują jako nauczyciel - wykładacz 29 osób: 6 z nich ukończyli Wyższe Szkoły Zawodowe Rzeczypospolitej Polskiej, mają kwalifikacje – nauczyciel języka polskiego i literatury, nauczyciel szkoły podstawowej; 4 mają dyplomy ukończenia Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego, zostali specjalistami „nauczyciel języka polskiego i literatury, białoruskiego języka i literatury”. Oprócz tego, nauczyciele, pracujące w szkole nr 8 z polskim językiem nauczania, co roku mają praktyki zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej. Tylko w ciągu ostatnich 5 lat na praktykach było 14 nauczycieli, niektórzy z nich 2-3 razy.

Ambasada Republiki Białoruś zwraca się z prośbą do środków masowego przekazu Rzeczypospolitej Polskiej wziąć pod uwagę powyższe informację przy przygotowaniu materiałów do druku w danej tematyce