Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Podsumowanie współpracy z obwodem grodzieńskim
Wrota podlasia 2006-10-28

26 października Marszałek Województwa Podlaskiego Janusz Krzyżewski spotkał się z władzami obwodu grodzieńskiego. Było to spotkanie robocze mające na celu podsumowanie dotychczasowej współpracy pomiędzy województwem podlaskim i obwodem grodzieńskim. Porozumienie w sprawie współdziałania zostało podpisane 10 lipca 2002 roku.W składzie delegacji znaleźli się: Aleksander Rusanow – wicewojewoda grodzieński, Arkadij Karpuć – Przewodniczący Grodzieńskiej Obwodowej Rady Deputowanych, Paweł Łatuszka – Ambasador Republiki Białoruś oraz Wadim Polakow – Konsul Republiki Białoruś.Podczas pierwszej części spotkania Marszałek Województwa Podlaskiego Janusz Krzyżewski, Przewodniczący Sejmiku Zbigniew Krzywicki oraz Wiceprzewodniczący Jan Zieniuk dokonali podsumowania dotychczasowej współpracy.
Marszałek przedstawił delegacji zagranicznej kolejne propozycje. Wśród nich znalazły się m.in.: ścisła współpraca w zakresie organizacji przedsięwzięć o charakterze gospodarczym jak np: wspieranie wymiany informacji gospodarczej, celnej i prawnej, wzajemna promocja obszarów inewstycyjnych i potencjału do rozwoju przedsiębiorczości po obu stronach granicy, współpraca przy realizacji idei rekonstrukcji i przywrócenia dla ruchu turystycznego Kanału Augustowskiego, wyznaczenie polsko-białoruskich transgranicznych szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych) i opracowanie przewodnika po tych szlakach, wspieranie rozwoju infrastruktury turystycznej po obu stronach granicy, kontynuowanie współpracy pomiędzy szkołami i placówkami naukowymi w ramach Euroregionalnego Ośrodka Medycznego ds. Badań i Edukacji, kontynuacja współpracy w zakresie transgranicznej ochrony obiektów przyrody, wzajemna pomoc w pozyskiwaniu partnerów do realizacji wspólnych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i międzynarodowych organizacji finansowych.
W drugiej części spotkania udział wzięli również przedstawiciele biznesu – Pan Wiktor Gryko – prezes firmy Barter, Witold Karczewski – prezes Izby Przemysłowo – Handlowej, a także organizacji pozarządowych: Bartosz Kulikowska z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Sebastian Rynkiewicz z Centrum Promocji Podlasia oraz Dorota Niewińska – reprezentująca Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości.
Ta część spotkania poświęcona była współpracy gospodarczej firm grodzieńskich i podlaskich. Omówiono również główne problemy, z jakimi borykają się przedsiębiorcy podczas wymiany handlowej. Przedstawiono także możliwości współpracy w ramach transganicznych projektów finansowanych ze środków europejskich.