Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Oświadczenie Marszałka Senatu w sprawie szykanowania Polaków na Białorusi

Oskarżenie działaczy Związku Polaków na Białorusi o przemyt narkotyków jest prowokacją polityczną. Jako marszałek Senatu, który opiekuje się Polakami żyjącymi poza Macierzą, oczekuję od władz białoruskich wyjaśnienia, w jaki sposób doszło do tej godnej pożałowania prowokacji.

Oczekuję, że jej inspiratorzy oraz sprawcy zostaną ujawnieni. Oczekuję, że władze Republiki Białoruś zaprzestaną wszelkich działań mających na celu zastraszenie Polaków oraz zdyskredytowanie ich organizacji - Związku Polaków na Białorusi.

Bogdan Borusewicz