Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Nauką w reżim
Gazeta Współczesna, 2006-11-03

Uniwersytet w Białymstoku właśnie zacieśnia współpracę z uniwersytetem w Grodnie, mimo restrykcyjnej polityki Polski wobec Białorusi. Jednocześnie UwB kształci studentów, wyrzuconych z białoruskich uczelni za niewłaściwą postawę ideologiczną. Kierownictwu UwB te wykluczające się (jak się wydaje) postawy zupełnie nie przeszkadzają.

10 listopada do Grodna wyjeżdżają dziekani wszystkich wydziałów UwB, prorektorzy i rektor. Będą zacieśniać współpracę z tamtejszą państwową uczelnią.

- Zaprosili nas, więc trzeba z tego skorzystać – mówi Jerzy Nikitorowicz, rektor Uniwersytetu w Białymstoku.

Na pytanie, czy jego zdaniem takie zacieśnianie kontaktów nie jest sprzeczne z obecną dość restrykcyjną polityką Polski wobec Białorusi, odpowiada:

- Przecież my nie jesteśmy szkołą polityczną, tylko uniwersytetem! Nawet o tym w ten sposób nie pomyślałem. Poza tym szansę na zmianę sytuacji na Białorusi widzę właśnie we wspólnych kontaktach. Powinniśmy spotykać się, rozmawiać, perswadować i prowadzić negocjacje. Wydaje mi się, że tylko tą drogą coś osiągniemy.

Uniwersytet w Białymstoku od kilku lat współpracuje z czterema szkołami wyższymi na Białorusi i nie zamierza z tego rezygnować. Mimo że białoruska młodzież studiująca w Białymstoku przyznaje, iż każdy student białoruskiej uczelni musi wykazywać się właściwą postawą ideologiczną, inaczej ma kłopoty. Czy oficjalna współpraca z taką szkołą nie jest rodzajem wsparcia białoruskiego reżimu?

- Przecież my w czasie rozmów nie będziemy udawać, że nic się nie dzieje – zapewnia rektor UwB. – Ale czy jeśli nie będziemy rozmawiać, to coś się zmieni?

Anna Mierzyńska