Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Władze białoruskie naruszają wolność Kościoła

Ordynariusz diecezji grodzieńskiej ks. biskup Aleksander Kaszkiewicz w liście duszpasterskim skrytykował białoruskie władze za ingerencję w sprawy Kościoła katolickiego. Podkreślił, że jest to "łamanie obowiązującego prawa i naruszanie wolności Kościoła".

Ksiądz biskup przypomniał, że 2 grudnia otrzymał pismo z Rady Ministrów, podpisane przez Leonida Pawłowicza Gulako, pełnomocnika ds. religii i narodowości, które zawiera "odpowiedź na prośby tysięcy wiernych, którzy zwrócili się do władz o zmianę decyzji o nieudzieleniu pozwolenia na pracę w roku 2007 kapłanom i siostrom zakonnym z Polski" pracującym w diecezji grodzieńskiej. Jak wspomniał ks. bp Kaszkiewicz, "do końca grudnia księża i siostry, którzy nie otrzymali zezwolenia, będą musieli opuścić miejsca dotychczasowej pracy i wyjechać z Białorusi".
W tymże piśmie pełnomocnik ds. religii i narodowości, cytując prawo Republiki Białoruś, zaproponował ordynariuszowi odpowiedzialnemu za diecezję grodzieńską możliwość zaproszenia innych kapłanów z Polski. W związku z taką decyzją i propozycją ks. bp Kaszkiewicz wyraził swoje ubolewanie i protest. "Prawo Kościoła powszechnego powierza biskupowi rządy w Kościele. Porządek prawny obowiązujący w naszym kraju pozostawia biskupowi diecezjalnemu wolną decyzję w zapraszaniu obywateli obcych państw do pracy. Ingerencja z zewnątrz w uprawnienia przysługujące biskupowi diecezji jest łamaniem obowiązującego prawa i naruszaniem wolności Kościoła" - podkreślił. Wezwał wiernych do kontynuowania modlitwy w intencji księży i zakonnic, którzy do końca roku muszą opuścić Białoruś. - Modlitwa będzie głosem ludu Bożego o wolność Kościoła w naszej Ojczyźnie - zaakcentował.
KP

Nasz Dziennik 12.12.2006 r., Nr 289