Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


? obchodach na Białorusi 200. rocznicy urodzin Napoleona Ordy

Ambasada Republiki Białoruś, 2007-01-03

Na Białorusi rozpoczął się szereg przedsięwzięć związanych z obchodami 200. rocznicy urodzin Napoleona Ordy, która przypada na 11 lutego 2007 roku.


Jesienią ubr. we wsi Worocewicze w rejonie iwanowskim obwodu brzeskiego otworzyła swe progi galeria, która jest pierwszą częścią wznoszonego tu kompleksu muzealnego Napoleona Ordy. W pierwszej z pięciu sal galerii zapoznać się można z życiem i twórczością Napoleona Ordy, a w pozostałych – podziwiać obrazy miejscowych malarzy, którzy, podobnie jak i ich wielki ziomek, przenoszą na płótno piękno i niepowtarzalny urok rodzimej ziemi.

Obwodowe Muzeum Krajoznawcze w Brześciu przygotowało wystawę ruchomą „Geniusz ziemi poleskiej”, która w ciągu roku odwiedzi większość placówek edukacyjnych w obwodzie brzeskim. W ekspozycji znalazło się ponad 50 eksponatów – dokumenty archiwalne, dotyczące życia znanego artysty oraz przedmioty charakteryzujące epokę XIX-wieczną: świeczniki, naczynia, w tym liturgiczne. Zwiedzający będą mogli zapoznać się z reprodukcjami prac Napoleona Ordy. W ekspozycji znalazły swoje miejsce obrazy miejscowych malarzy, które powstały podczas ubiegłorocznego pleneru w małej ojczyźnie utalentowanego rodaka, we wsi Worocewicze, oraz prace wychowanków Brzeskiej Dziecięcej Szkoły Sztuki.

Zaplanowano, że na początku 2007 roku w Bibliotece Narodowej Republiki Białoruś, w kompleksie muzealnym we wsi Worocewicze oraz w biurze UNESCO w Paryżu zostaną zorganizowane wystawy tworów Napoleona Ordy.

W lutym 2007 roku w Państwowym Teatrze Muzycznym Republiki Białoruś oraz w placówkach kulturalnych obwodu brzeskiego odbędą się uroczystości związane z 200. rocznicą urodzin Napoleona Ordy.

W 2007 roku Bank Narodowy Republiki Białoruś zamierza wybić jubileuszową monetę na cześć Napoleona Ordy.

Służba Prasowa Ambasady Republiki Białoruś