Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Cała podlaska władza jedzie na jubileusz 880-lecia Grodna
Radio Racja 2008-09-11

W najbliższy weekend Grodno odznacza jubileusz 880-lecia. Z tej okazji przewodniczący obwodu grodzieńskiego Uładzimir Sauczanka zaprosił na uroczystości nadniemeńskiego miasta władze województwa podlaskiego. Strona polska przyjęła zaproszenie.
Mówi rzecznik prasowy wojewody podlaskiego Macieja Zywny – Jolanta Gadek:
Tak, Pan wojewoda zamierza pojechać razem z marszałkiem województwa podlaskiego i prezydentem miasta Białegostoku. W związku z pracami transgranicznej komisji w której Pan wojewoda współprzewodniczy zobowiązany on jest do utrzymywania kontaktów z gubernatorem grodzieńszczyzny. Jednocześnie wojewoda będzie przewodniczył polskiej delegacji udającej się na uroczystości do Grodna. Dzięki temu wyjazdowi wojewoda będzie miał okazję do kontaktu z polską mniejszością na Grodzieńszczyźnie. Program wizyty jest obecnie konsultowany z konsulem Generalnym RP w Grodnie Adamem Bernatowiczem.
Do Grodna udaje się także marszałek sejmiku województwa podlaskiego Jarosław Dworzański i prezydent Białegostku Tadeusz Trusklaski. Te inforfomacje potwierdziły biura prasowe polityków. Jednakże razem z tym rzecznicy nie mówią czy ta wizyta oznacza pełna normalizację posko-białoruskich stosunków.