Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Unia powinna kontynuować dialog z Białorusią

Litewskie MSZ uważa, że choć wybory parlamentarne na Białorusi zostały uznane za niedemokratyczne, to dialog Unii Europejskiej z Białorusią powinien być kontynuowany.

Unia niezrażona wyborami na Białorusi

- Wybory nie zmieniły sytuacji, ale dialog Białorusi z Unią Europejską jest konieczny - powiedziała rzeczniczka litewskiego resortu dyplomacji Violeta Gaiżauskaite.

Zaznaczyła, że "dialogu z Białorusią wymagają obiektywne potrzeby wynikające z faktu sąsiedztwa Unii z tym krajem".

Nawiązując do sierpniowej wojny rosyjsko-gruzińskiej Gaiżauskaite zwróciła też uwagę, że "dialog (z Białorusią) potrzebny jest uwzględniając ostatnie wydarzenia na Południowym Kaukazie, które wywołują poważne zaniepokojenie w kwestii stabilności i bezpieczeństwa w Europie Wschodniej".

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) uznała, że niedzielne wybory parlamentarne na Białorusi nie spełniły demokratycznych standardów.

- Mimo niewielkiej poprawy wybory parlamentarne na Białorusi z 28 września ostatecznie nie spełniły wymagań OBWE, dotyczących demokratycznego głosowania - poinformowali na konferencji prasowej w Mińsku przedstawiciele podlegającego OBWE Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR).

W wyborach do Izby Reprezentantów, niższej izby białoruskiego parlamentu, wszystkie 110 miejsc obsadzili przedstawiciele obozu prezydenta Aleksandra Łukaszenki.
PAP ;30-09-2008 r.