Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Akcja Podarujmy Dzieciom Święta

Autor: Teresa Kryszyń
27.01.2009.

Od 5 lat Zjednoczenie Społeczne „Polska Macierz Szkolna” i Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny wspólnie organizują akcję „Podarujmy Dzieciom Święta”. W bieżącym roku szkolnym dzięki dotacji z Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej prawie 3000 dzieci, uczących się języka polskiego na Białorusi w różnych szkołach i przedszkolach, otrzymało słodycze. Akcja rozpoczęła się 29 grudnia 2008r. w Witebsku, kiedy uczniowie i rodzice wspólnie z nauczycielami języka polskiego zorganizowali spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyło 130 osób. Później były wyjazdy do Słonimia, Nowogródka, Brzozówki, Grodna, Swisłoczy, Lidy, Szydłowic i innych ośrodków nauczania języka polskiego. Zakończenie akcji odbyło się w Lidzie, 19 stycznia 2009r. w szkole nr 10, gdzie uczniowie ze szkół Lidy z nauką języka polskiego zaprezentowali świąteczny koncert