Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Bądźże dla nas miłosierna...
Autor: KAI/TZ :"Głos znad Niemna"
22.07.2009.

Koronacja obrazu Matki Bożej Trokielskiej

Z udziałem 20 tys. wiernych odbyła się 5 lipca w Trokielach uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej Trokielskiej. Głównym punktem uroczystości była msza św. pod przewodnictwem kard. Kazimierza Świątka, który dokonał również aktu koronacji.

Liczni pielgrzymi przybyli do sanktuarium w przeddzień koronacji. Rozśpiewana a trochę i zmęczona młodzież, jak również dorośli i ludzie w podeszłym wieku, pokonywali od 30 czerwca dziesiątki kilometrów. W modlitewnym czuwaniu wraz z koncertem i konferencją towarzyszył przybyłym bp Władysław Blin, ordynariusz witebski. Rano dołączyły liczne pielgrzymki autokarowe, przybyły, aby upiększyć uroczystość, chóry z Wilna i Grodna. Zawierzeniem swojej drogi życiowej Maryi stała się msza św. neoprezbiterów.

Przygotowane do uroczystości kościół i ołtarz główny tonęły w kwiatach. Przygotowali się wierni także i wewnętrznie: liczne konfesjonały dookoła kościoła nie były puste, do obrazu przez kościół cały czas szła kolejka na kolanach… O godzinie jedenastej przy dźwiękach orkiestry dętej z Werenowa obraz wyniesiono z kościoła i ustanowiono w ołtarzu polowym przed sanktuarium. Witając pielgrzymów przybyłych z Białorusi, Polski, Litwy i Stanów Zjednoczonych, duchowieństwo oraz przedstawicieli władz obwodowych i miejskich, ordynariusz diecezji grodzieńskiej biskup Aleksander Kaszkiewicz przedstawił dzieje kultu koronowanego wizerunku Matki Bożej i przypomniał o duchowych przygotowaniach do uroczystości, które były związane z peregrynacją kopii obrazu we wszystkich parafiach diecezji grodzieńskiej.

W kazaniu abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, podkreślił osobiste i narodowe znaczenie koronacji obrazu Maryi. „Koronując Maryję jeszcze bardziej uświadamiam sobie, że jesteś moją Królową, moją Panią, a ja jestem przy Tobie na zawsze, chcę być przy Tobie na zawsze” - mówił kaznodzieja.
Wiele miejsca abp Dzięga poświęcił roli Maryi w historii zbawienia i naśladowaniu Jej powołania przez kobiety. Przypomniał, że Matka Boża jest wzorem piękna szczególnie dla każdej kobiety ucząc ją szacunku, troski i ochrony relacji międzyludzkich, jak i stanowionego prawa. „Nie wolno tej świętości naruszać, a prawa ludzkie powinny chronić to, co jest początkiem życia, ponieważ jest on święty” - zaznaczył kaznodzieja.
Metropolita szczecińsko-kamieński wskazał na znaczenie modlitwy maryjnej, która ,,sprzyja budowaniu jedności, zgody, miłości, wspólnego szczęścia i w znoszeniu wszelkich trudności". Zwrócił uwagę na szczególną wagę modlitwy do Matki Bożej w życiu rodzinnym. ,,Jeśli odmawiasz różaniec, godzinki, modlitwę litanii i śpiewasz pieśni maryjne, to uwierz mi, dziecko ma zdrową duszę na całe swoje życie” - powiedział.
Na zakończenie abp Dzięga zaapelował o rodzinne nawiedzanie sanktuarium trokielskiego, zaangażowanie na rzecz popularyzacji tego miejsca, aby ,,uczyć się tajemnicy obecności Maryi na ziemi lidzkiej i zakorzeniać moc Bożą w sercach i umysłach kolejnych pokoleń”.
Po białorusku homilię wygłosił abp Tadeusz Kondrusiewicz. ,,W tym roku Kościół katolicki na Białorusi przeżywa błogosławiony okres. Dopiero co zakończyły się uroczystości w Narodowym Sanktuarium w Budsławiu, a dzisiaj obchodzimy wielkie święto w Trokielach - koronację cudownego obrazu Matki Bożej” - podkreślił metropolita mińsko-mohylewski. ,,Trokielska Matko Boża, chwało naszego narodu, z tego świętego miejsca pokaż, że naprawdę jesteś naszą Matką, okaż nam swoją opiekę i pomóż naśladować Ciebie poprzez nasze fiat, przez naszą zgodę na wolę Bożą, by wszyscy byli doskonali, jak doskonałym jest nasz Ojciec Niebieski i zasłużyli na wieczne szczęście w niebie” - modlił się kaznodzieja. Jak zaznaczył abp Tadeusz Kondrusiewicz, uroczystość koronacji z udziałem wielkiej rzeszy pielgrzymów jest cudem swobody wyznania wiary biorąc pod uwagę poprzednie lata prześladowań i ateizmu, a dzisiejsze czasy sekularyzacji. „Koronacja to nasze uszanowanie tego cudownego obrazu, jednocześnie i prośba o pomoc i wstawiennictwo…” – mówił arcybiskup.
Aktu nałożenia złotych koron papieskich dokonał kard. Kazimierz Świątek, a bp Aleksander Kaszkiewicz wypowiedział w języku białoruskim i polskim akt oddania diecezji w opiekę Matki Bożej Trokielskiej.

Wzruszające i przeniknione słowo do wiernych wypowiedział kard. Kazimierz Światek, podkreślając w 70. rocznicę kapłaństwa i zbliżających się 95 urodzin wielkie znaczenie wiary w Boga, która trzymała tego Wielkiego Świadka Wiary przy życiu w trudne lata łagrów oraz prześladowań. Pod koniec uroczystości podziękowano wszystkim, kto przyczynił się do szerzenia Kult Matki Bożej w Trokielach oraz jej koronacji.
Słowo powitalne od władz odczytał Igor Popow, kierownik Działu ds. Religii i Narodowości Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego.
KAI/TZ

Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Trokielach został podniesiony do rangi sanktuarium diecezjalnego w 1994r. Kult Matki Bożej trwał i nawet się rozwijał w czasach sowieckich, kiedy to przez długie lata Trokiele nie miały stałego kapłana. W latach 1968-1988 kościół w ogóle zamknięto i groziła mu nawet rozbiórka. Wierni nadal jednak przybywali na odpust 2 lipca i modlili się pod kościołem.
W 1988r. świątynia została ponownie otwarta. Pierwsze zorganizowane pielgrzymki zaczęły przybywać do Trokiel w 1992r. Stały się one szczególnie popularne wśród młodzieży i przyczyniły się do ożywienia życia religijnego diecezji grodzieńskiej. Od 11 lat kustoszem sanktuarium jest pochodzący z Werówki w diecezji radomskiej ks. kanonik Paweł Goliński.

KRÓTKA HISTORIA TROKIELSKIEGO SANKTUARIUM
1433 - pierwsze wspomnienie o Trokielach (własność rodziny Gasztoldów)
1500 - fundacja pierwszego kościoła (Maciej (Piotr) Gasztold, wojewoda wileński)
1581 - Trokiele - majątkiem i stacją misyjną kolegium jezuickiego w Wilnie. Powierzenie opieki nad świątynią i parafią kapłanom diecezjalnym.
koniec XVI w. (1595) - sprowadzenie z Wilna kopii obrazu Matki Bożej Śnieżnej i umieszczenie w głównym ołtarzu parafialnego kościoła pw. Nawiedzenia NMP
1644 - ułożenie tekstu i śpiew hymnu na cześć Matki Bożej i o Jej łaskach w Trokielach.
II połowa XVI w. - początki obchodów uroczystości odpustowej 2 lipca w obecności licznych pielgrzymów.
1656, 1659 - pożar świątyni i ocalenie obrazu Matki Bożej (cud uzdrowienia niewidomego)
1680, 1738 - odbudowa kościoła przez oo. Jezuitów.
II połowa XVIII w. - domalowanie na wizerunku Matki Bożej z Dzieciątkiem sylwetki św. Kazimierza, czciciela NMP i Patrona Litwy.
1782 - restauracja obrazu, nałożenie wotum -metalowych posrebrzanych szat i koron na wizerunek Matki Bożej, Dzieciątka Jezus i św. Kazimierza, Królewicza.
1809 - fundacja nowego (obecnego) kościoła przez Niezabytkowskiego.
XVII - XIX w. - wzmianki w inwentarzach kościoła o obecności w ołtarzu głównym łaskami słynącego wizerunku Matki Najświętszej. Umieszczenie licznych wotów za otrzymane łaski.
I połowa XX w. - wzrost liczby pielgrzymek i kiermasz odpustowy („Trokielanka")
1958 -1988 - brak kapłana w świątyni trokielskiej. Rozwój kultu Matki Bożej Trokielskiej, jako strażniczki wiary Ludu Wiernego. Obronienie przez wiernych sanktuarium i Obrazu podczas ateistycznych prześladowań v 1991 - restauracja Obrazu Matki Bożej.
1993 - przybycie pierwszych pielgrzymek po latach prześladowań.
1995 - zatwierdzenie przez Ks. Biskupa Aleksandra Kaszkiewicza Maryjnego Sanktuarium Diecezji Grodzieńskiej. Rozwój ruchu pielgrzymkowego.
2007 - 2008 - starania o pozwolenie na Koronację Obrazu.
10.02.2009 - dekret Kongregacji ds. Dyscypliny Sakramentów i Kultu Bożego zezwalający na koronację.