Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


SPOTKANIE absolwentów i uczniów byłych szkół polskich Grodna

Autor: doc. dr Barbara Fustoczenko
30.09.2009.

12 lat temu Zjednoczenie Społeczne „Polska Macierz Szkolna na Białorusi” zainicjowało spotkania absolwentów i uczniów byłych szkół polskich Grodna. Miały one służyć pobudzaniu świadomości młodszego pokolenia Polaków do kształcenia swoich dzieci w języku polskim, w polskiej kulturze i tradycji.

XII Spotkanie było poświęcone 70-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, a program miał na celu oddanie hołdu ofiarom tej zbrodni. Rozpoczęło się spotkanie 1 września uroczystym otwarciem w siedzibie Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie. Spotkanie zaszczycili swą obecnością przedstawiciele Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie:

Konsul Generalny- p. Adam Stanisław Bernatowicz – w swoim przywitaniu uczestników podkreślił znaczenie tematu spotkania,

Konsul –p. Jan Sroka – towarzyszył spotkaniu uczestnicząc we Mszy Św. i odwiedzaniu grobów poległych.

Podczas Mszy św. w Kaplicy na Cmentarzu Pobernardyńskim wszyscy modlili się w intencji rodaków, którzy w czasie II wojny światowej zginęli na polu walk lub zostali zamordowani przez hitlerowców i sowieckich NKWD-istów oraz w intencji mieszkańców Grodna zamordowanych przez hitlerowców w latach 1942-1943 w Naumowiczach pod Grodnem. W dniu 20 października 1942 r. rozstrzelano 20 mieszkańców Grodna i 5 z okolicy. Zostali wówczas zamordowani: Wiceprezydent Grodna Roman Sawicki, sędzia Wincenty Giedrojć, dyrektor fabryki tytoniowej Jan Szymański, oficerowie Wojska Polskiego, znani nauczyciele Gimnazjum Męskiego im. Adama Mickiewicza: Franciszek Dańko, Jan Kochanowski, Zygmunt Mrozowski, Józef Wanatowski. 13 lipca 1943 roku zamordowano 50 osób z Lipska - w tym Błogosławioną Mariannę Biernacką. 15 lipca 1943 roku zginęli w Naumowiczach znani przedstawiciele grodzieńskiej inteligencji, często z całymi rodzinami. Zamordowanych zostało wielu grodzieńskich lekarzy, nauczycieli, prawników, a także trzech Kapłanów: Prefekt Justyn Sokołowski, wikary Kościoła Farnego Kazimierz Szypiłło, o. Dionizy Klimczak Proboszcz kościoła na Zaniemniu.

Uczciliśmy pamięć wszystkich ofiar poległych w obronie Ojczyzny składając kwiaty i zapalając znicze na mogiłach na Cmentarzu Pobernardyńskim, Wojskowym, Franciszkańskim , w tym i pod tablicą pamiątkową, którą 10 lat temu uczestnicy II Spotkania ufundowali i odsłonili przy Kaplicy na Cmentarzu Franciszkańskim.

Podsumowującym punktem „Drogi Pamięci” XII Spotkania Absolwentów i Uczniów Byłych Szkół Polskich Grodna były Naumowicze – miejsce kaźni polskiej inteligencji Grodna w latach 1942-1943 – czyli „grodzieński Katyń”.

Zakończyliśmy XII Spotkanie wycieczką statkiem po Niemnie w dniu 2 września . Podziwialiśmy kolejny raz piękne widoki naszego cudownego Niemna z wewnętrzną wdzięczną modlitwą ku Panu Bogu myśląc o przemijaniu i przekazywaniu pamięci młodszemu pokoleniu. A Niemen, jak i za Stefana Batorego, Króla Stanisława Augusta płynął i płynął… (w tym samym kierunku!)

Autor: rektor UTW w Grodnie doc. dr Barbara Fustoczenko.