Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Drodzy Rodacy w Polsce i na świecie!

My, delegaci na VII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Zjednoczenia Społecznego „Związek Polaków na Białorusi” zwracamy się do Polonii Świata z oświadczeniem, że my, Polacy na Białorusi zrzeszeni w organizacji społecznej, mamy wszelkie możliwości zajmować się działalnością statutową.

Demokratyzacja życia społecznego dała nam możliwość rozwijać kulturę polską, tradycje religijne i narodowe, uczyć się języka ojczystego, poznawać historię i literaturę polską, żyć w przyjaźni w wielonarodowym państwie.

Za ponad 20-letni okres zgromadziliśmy pokaźny dorobek w odrodzeniu tożsamości narodowej, czujemy się gospodarzami w kraju zamieszkania. Jesteśmy w sąsiedztwie z etniczną Ojczyzną i dążymy do trwałych kontaktów z Macierzą. Lecz wbrew naszym dążeniom i oczekiwaniom polityka państwa polskiego izolowała Polaków na Białorusi dzieląc na lepszych i gorszych, zakazując aktywnym działaczom ZPB wjazdu do Polski.

Krzywdzącym jest to, że nie mamy możliwości odwiedzić rodziny, zapalić znicze na grobach bliskich, którzy walczyli o wolną demokratyczną Polskę.

Informacja w mediach polskich o sytuacji Polaków na Białorusi jest jednostronna, często kłamliwa z poniżaniem godności człowieka.

Zwracamy się do Polonii Świata z prośbą o wykorzystanie wszystkich swoich możliwości i wpływów na to, by przekonać władze RP o poszanowaniu naszego zdania i dokonywanych przez nas wyborów, by nie dyskryminowały żadnego ze swoich Rodaków i nie podejmowały kroków, które szkodzą autorytetowi Polski jako państwa demokratycznego.

Realizować swój program odrodzenia tożsamości narodowej, rozwoju polskiej kultury i oświaty nasza organizacja może jedynie w ramkach ustawodawstwa białoruskiego. Wszystkie kroki w kierunku wywołania konfrontacji, rozłamu i destabilizacji tylko szkodzą naszej sprawie.

Jesteśmy otwarci na współpracę i mamy nadzieję na pozytywny rozwój stosunków i kontaktów z Polonią Świata i Macierzą.

Delegaci na VII Zjazd Społecznego Zjednoczenia „Związek Polaków na Białorusi”
29.09.2009 r.