Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Spotkanie posła Bogusława Kowalskiego z prezesem Stanisławem Siemaszko
Posted pon., 10/19/2009

O sytuacji Polaków na Białorusi oraz o stosunkach dwustronnych polsko-białoruskich rozmawiano podczas spotkania pos. Bogusława Kowalskiego, członka sejmowej komisji spraw zagranicznych, ze Stanisławem Siemaszko nowym prezesem Związku Polaków na Białorusi oraz nowymi członkami zarządu związku, które odbyło się 12 października br. w Grodnie.

Omówione zostały okoliczności konfliktu z grupą p. Andżeliki Borys oraz perspektywy rozwoju działalności Związku Polaków. Poruszono problemy polskiego szkolnictwa, wydawania prasy w języku polskim oraz kontrowersji wokół przyznawania Karty Polaka, która często przydzielana jest nie według kryteriów kulturowo-etnicznych, ale politycznych. Prowadzi to do absurdalnych sytuacji, że dokument ten otrzymują osoby nie mające polskiego pochodzenia i nie mówiące po polsku. A rodowici Polacy są odprawiani z kwitkiem.

Według rozmówców pos. B. Kowalskiego zdarzają się też dość często przypadki korupcji przy wydawaniu Karty i wiz do Polski. Na czarnym rynku podaje się konkretne kwoty, za które dokumenty te można nabyć. Poruszono też problem „czarnej listy” obejmującej liczną grupę działaczy związku, którzy sprzeciwili się upolitycznieniu Związku Polaków i użycia go do walki z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką. Z tego powodu mają oni uniemożliwiony wjazd do Polski i pozostałych państw z grupy Schengen.

Pos. B. Kowalski stwierdził, że Państwo Polskie jest dobrem wszystkich Polaków, niezależnie od wyznawanych poglądów politycznych. Podkreślił, że Polska powinna traktować wszystkie organizacje polonijne tak samo, wspierać ich działalność zmierzającą do utrzymania i rozwoju tożsamości narodowej. Mieszanie się w ich wewnętrzne sprawy jest niewłaściwe, a wprowadzanie jakichś „czarnych list” – niedopuszczalne. Zadeklarował podjęcie wszystkich przedstawionych spraw na forum prac sejmowych.

Przedyskutowano też problemy z zakresu stosunków dwustronnych polsko-białoruskich, w tym wdrażania programu UE Partnerstwo Wschodnie, możliwości rozwoju współpracy gospodarczej i regionalnej. Rozmówcy byli zgodni, że Związek Polaków ma duże szanse na odegranie pozytywnej i aktywnej roli w procesie budowania dobrosąsiedzkich relacji między Polską i Białorusią
Na zakończenie dwudniowej wizyty roboczej w Grodnie pos. B. Kowalski został przyjęty przez Kanclerza Kurii Diecezji Grodzieńskiej Kościoła katolickiego.

J.S.
Żrodło: Witryna internetowa "Mysli Polskiej"