Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Inwestycja PMS w Grodnie

Powoli posuwa się do przodu budowa w Grodnie Ośrodka Edukacyjnego Polskiej Macierzy Szkolnej.

Jest on tej organizacji niezbędny, bo pomimo bardzo szerokiej działalności nie ma ona własnego lokalu.

Władze białoruskie wyraziły zgodę na inwestycję. Może zostać zrealizowana w historycznym centrum Grodna, obok katedry grodzieńskiej. Obiekt ma mieć powierzchnię 750 m kw. Budowa ruszyła dzięki wsparciu Fundacji im. Zygmunta Zaleskiego, która wyasygnowała na ten cel 200 tys. dolarów.

Prezes PMS Stanisław Sienkiewicz wierzy, że dzięki wsparciu różnych osób i instytucji z Polski uda mu się doprowadzić do powstania Ośrodka. Zainteresowanie działalnością „Macierzy” wśród grodzieńskich Polaków jest bowiem coraz większe, a możliwości zaspokajania przez nią ich oczekiwań coraz bardziej ograniczone.

Macierz nie ma bowiem możliwości dalszego powiększania biblioteki, która musi się rozrastać, by udostępnia książki nie tylko uczniom własnego Liceum Społecznego, ale także mieszkańcom Grodzieńszczyzny. PMS brakuje magazynu strojów dla zespołu folklorystycznego i pomieszczeń, w których mogłaby umieścić redakcję własnego czasopisma.

Polska Macierz Szkolna musi też ciągle szukać i wynajmować pomieszczenia na spotkania „Klubu Kobiet”, Uniwersytetu III Wieku, Uniwersytetu dla Rodziców itp. Ambicją Stanisława Sienkiewicza jest, by Ośrodek pełnił też w Grodnie funkcję „Domu Polskiego”, którego obecnie w centrum grodu Batorego bardzo brakuje.

(mak)/(pmsgrodno.org)/Kresy.pl