Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Punkt UwB w Grodnie

Budowa nowej siedziby PMS w Grodnie

Ważną rolę w działalności Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie odgrywa prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Uniwersytetu w Białymstoku.

Jest on przeznaczony dla studentów z Białorusi studiujących na kierunkach pedagogicznych. Władze PMS nie ukrywają, że prowadzenie punktu traktują jako zadanie priorytetowe, nastawione na odbudowę elit intelektualnych, wyniszczonych przez rządy komunistyczne. Chciałyby poszerzyć działalność punktu np. o kierunki ekonomiczne, ale na przeszkodzie stoją wciąż warunki lokalowe, w jakich działa PSM.

Powiększenie punktu realnie rzecz biorąc będzie możliwe dopiero po zbudowaniu przez „Macierz” nowej siedziby. To zaś niestety oddala się. By budynek zamknąć w stanie surowym, organizacji brakuje 80 tys. USD. Dlatego też „Macierz” szuka ofiarodawców, którzy pomogliby jej dokończyć podjęte dzieło.

(mak)/(pmsgrodno.org)/Kresy.pl

A Senat RP odmawia wsparcia, tej tak bardzo ważnej dla odrodzenia polskości na Białorusi, inwestycji.