Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Delegacja samorządowo-biznesowa z Podlasia w Związku Polaków na Białorusi
myslpolska, ndz., 12/20/2009

Delegacja złożona z 11-stu przedstawicieli biznesu i władz samorządowych na czele z wicemarszałkiem Woj. Podlaskiego Mieczysławem Baszko złożyła wizytę w siedzibie Związku Polaków na Białorusi w Grodnie – informuje o tym tygodnik „Głos znad Niemna” nr 47/2009. Przyjął ich prezes Związku Stanisław Siemaszko, który przedstawił informacje na temat bieżącej działalności i planów na przyszłość. Omówiono też przygotowania do organizacji spotkania w Grodnie dla o wiele większej grupy biznesowej w celu nawiązania współpracy gospodarczej na Białorusi. Stroną zapraszającą w obu przypadkach jest Związek Polaków.

Wicemarszałek Baszko w swojej wypowiedzi opowiedział o wspieraniu mniejszości narodowych przez samorząd podlaski. Ponad jedna trzecia środków przeznaczonych na ten cel trafia do mniejszości białoruskiej. Poinformował też, że na skutek decyzji lokalnych władz podjętych w ostatnim czasie w dwóch gminach nazwy podawane są w dwóch językach: polskim i białoruskim. Te gminy to Narewko i Orla.

Wizyta ta jest kolejnym, po spotkaniu prezesa S.Siemaszko z posłem Bogusławem Kowalskim w październiku br., przykładem odbudowywania przez Związek Polaków na Białorusi współpracy z Polską.
j.s.