Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Aberracje pana Marka Bućko.

Pan Marek Bućko dla Białoruskiego Radia Racja, dnia 21 lutego, powiedział:
„ Chcemy okazać polskiej mniejszości na Białorusi realne wsparcie i przyczynić się do tego, by ZPnB mógł działać dalej, by jego członkowie mieli za co płacić grzywne, którymi są karani,by mieli środki na pomoc prawną, by nadal mogła rozwijać się polska oświata, przynajmniej w półlegalnych warunkach „.

Szanowny Panie Bućko – dlaczego Pan koniecznie chce wpychać polską oświatę na Białorusi w półlegalne warunki. Na Białorusi legalnie działają dwie polskie szkoły w Grodnie i Wołkowysku, działa kilka szkół społecznych prowadzonych przez Polską Macierz Szkolną, wielce zasłużoną dla polskiej oświaty.

Jest Pan współinicjatorem powołania Komitetu Pomocy Polakom na Białorusi, którego zadaniem będzie zbiórka pieniędzy na pomoc Polakom na Białorusi. Proszę przekazać znaczącą część zebranych pieniędzy Polskiej Macierzy Szkolnej, aby mogła utworzyć następne legalne polskie szkoły społeczne. Polska Macierz Szkolna na pewno, co do grosza, rozliczy się z otrzymanych środków, a obywatele polscy będą dokładnie poinformowani na co poszły ich pieniądze.

Wierzę, że Komitet Pomocy, bo przecież są w nim ludzie myślący, udzieli wydatnej pomocy Polskiej Macierzy Szkolnej.

Tomir Sołtan