Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Spotkanie bożonarodzeniowe w Pińsku

20 grudnia 2009 r., na zaproszenie miejscowego oddziału Polskiej Macierzy Szkolnej (prezes p. H. Jaruticz), konsul generalny uczestniczył w uroczystościach świątecznych w Pińsku.

Przed spotkaniem w PMS konsul spotkał się z ks. kardynałem Kazimierzem Świątkiem. Omówiono kwestię umieszczenia w kościele w Lachowiczach tablicy upamiętniającej postać Tadeusza Rejtana. Tablica została ufundowana z inicjatywy PMS "Polesie" w Brześciu, przy wsparciu konsulatu i we współpracy z Fundacją Pamięci Narodu Polskiego w Warszawie. Na jej umieszczenie wyraziły zgodę władze białoruskie, trudności natomiast pojawiły się ze strony kościelnej - Rejtan, jak głosi tradycja, popadł w obłęd i popełnił samobójstwo. Ostatecznie tablica ma być przechowana w kościele w Lachowiczach i tymczasowo zawieszona - do czasu pojawienia się możliwości jej umieszczenia w miejscu pochówku Rejtana (kaplica w Groszówce - obecnie w stanie ruiny).

W czasie spotkania wigilijnego, zorganizowanego przez PMS w jednej z pińskich szkół, odbył się koncert kolęd i utworów o tematyce historyczno-patriotycznej w wykonaniu kilkudziesięciu uczniów.

Przedstawienie oglądane przez wiele dorosłych osób, głównie miejscowych Polaków, potwierdza opinię o dużym zainteresowaniu dzieci i młodzieży nauką języka polskiego z elementami kultury i tradycji.

PMS, mimo że jest legalną organizacją, nie dysponuje własnym lokalem a nauka języka polskiego odbywa się w wynajętych pomieszczeniach szkolnych.

Przeprowadzona przez PMS w Pińsku impreza bożonarodzeniowa zakończyła się wręczeniem przez KG w Brześciu ponad 100 paczek.

Postawa miejscowych władz nie sprzyja rozwojowi statutowej działalności PMS. Wspierają one bowiem marginalne środowiska związane z oficjalnie uznawanym na Białorusi związkiem, który nie ma realnych wpływów w polskiej społeczności i możliwości szerszego, skutecznego działania. Obecnie sygnalizowane są trudności w przedłużeniu wynajmu pomieszczeń szkolnych na potrzeby szkoły niedzielnej; mimo zgody dyrekcji placówki, władze miasta od ponad miesiąca przetrzymują sprawę bez wydania koniecznej zgody.

Próby nawiązania przez konsulat polski kontaktu z władzami Pińska w celu wsparcia PMS - jak dotychczas - zakończyły się niepowodzeniem.

Białoruś - KG RP w Brześciu