Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


INFORMACJA

Informujemy, że 14 lutego w godzinach 1530 - 1830, na wiadomość o mającym się odbyć w Ambasadzie Litwy przyjęciu z okazji Dnia Odrodzenia Państwa Litewskiego, młodzież ze stowarzyszenia Memoriae Fidelis zorganizowała spontaniczną kilkuosobową pikietę w proteście przeciwko dyskryminacji mniejszości polskiej na Litwie.

Przybywający goście oraz pracownicy ambasady mogli sobie obejrzeć transparenty z hasłami protestu. Protest nie spodobał się pracownikom ambasady wywołując niepokój ochrony.

Prawdopodobnie na wezwanie Ambasady zjawiła się polska policja, która spisała/wylegitymowała uczestników pikiety. Około 18 tej zjawiła się telewizja TVN.

Pikieta ta była preludium do mającej się odbyć, także pod Ambasadą Litwy, 16 lutego o godz. 18 tej, manifestacji w dokładną rocznicę ogłoszenia deklaracji Odrodzenia Państwa Litewskiego.

Adam Chajewski