Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Wieczorem 16 lutego przed ambasadą Litwy w Warszawie, odbyła się manifestacja w obronie polskich szkół na Litwie. Akcja została zorganizowana przez młodzież ze stowarzyszenia Memoriae Fidelis wspieraną przez Federację Organizacji Kresowych.

W trakcie manifestacji odczytano „Posłanie do braci Litwinów”. Zwrócono w nim uwagę, że budowę niepodległego samodzielnego państwa litewskiego, litewskie elity polityczne nierozerwalnie związały z prześladowaniem tych mieszkańców Litwy, którzy określili się jako Polacy.

Zaakcentowano w nim również fakt, że Litwa nie podjęła próby rozliczenia się z niechlubną przeszłością; co więcej, że do tego programu nawiązała po restytucji niepodległości w 1990 roku. Na zakończenie akcji wezwano Litwę do rozpoczęcia procesu rozliczania się z nacjonalistycznym wątkiem jej historii najnowszej.

„Posłanie do braci Litwinów” znajduje się w dziale Oświadczenia