Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Pikieta przed ambasadą Litwy w Polsce

Żółte i czerwone kartki na dwudziestolecie

Pikieta zorganizowana wczoraj przed ambasadą Litwy w 20. rocznicę odzyskania niepodległości przez ten kraj przypomniała władzom w Wilnie o dyskryminacji Polaków tam mieszkających. Protestujący ukarali żółtymi i czerwonymi kartkami tych polityków litewskich, których działalność w ciągu ostatnich dwudziestu lat najbardziej boleśnie dała się we znaki Polakom zamieszkującym Wileńszczyznę.

Przedstawiciele litewskiego Sejmu zaprosili polskich parlamentarzystów na specjalne konsultacje w sprawie przestrzegania polsko-litewskiego traktatu o współpracy i dobrym sąsiedztwie. Na jego mocy w 1994 roku Republika Litwy, która wczoraj obchodziła 20-lecie swojej niepodległości, zobowiązała się przestrzegać prawa polskiej mniejszości narodowej zamieszkującej na terytorium tego państwa, a w szczególności rejony wileński i solecznicki. - W tym celu został wyodrębniony specjalny zespół parlamentarny, który w dniach 7-8 kwietnia pojedzie do Wilna w celu dokonania wspólnej analizy, artykuł po artykule, stopnia wykonania tego traktatu przez obie strony - informuje Artur Górski, poseł PiS, który brał udział we wczorajszej pikiecie w obronie praw polskiej mniejszości na Litwie pod ambasadą tego kraju w Warszawie.

Dziś Polacy mieszkający na Litwie nie mogą używać polskiego języka przy załatwianiu spraw urzędowych, a ich imiona i nazwiska muszą być zapisane w litewskiej transkrypcji językowej. Największym problemem jest jednak konsekwentne ograniczanie możliwości nauki w szkołach w języku polskim, które jest dziś zagrożone przez przygotowaną ustawę oświatową. - W tej chwili nie ma symetrii między tym jak wykonywane są postanowienia traktatu w Polsce a jak na Litwie - podkreśla poseł Górski. Do tego dochodzi kwestia reprywatyzacji. Zdaniem organizatorów pikiety, na Litwie dochodzi do faktycznej litewskiej kolonizacji okolic Wilna poprzez skandaliczną prywatyzację. Polega ona na przekazywaniu ziemi podwileńskiej osadnikom narodowości litewskiej. Proces zwrotu ziemi prowadzony jest przez administrację państwową bez jakiejkolwiek społecznej kontroli, a informacja o skali tego procederu jest skrzętnie ukrywana - podkreśla Aleksander Szrycht z portalu internetowego polskiekresy.pl

Podczas wczorajszej pikiety protestujący ukarali żółtymi i czerwonymi kartkami tych polityków litewskich, których działalność najbardziej boleśnie dała się we znaki polskiej większości zamieszkującej Wileńszczyznę. I tak żółtą kartkę otrzymał m.in. premier Andrius Kubilis za nieudolność i dopuszczenie do sytuacji, że posłowie koalicji rządowej, kierowani przez ministra jego rządu Audroniusa Aěubalisa, odrzucili rządowy projekt pisowni polskich nazwisk uwzględniający oczekiwania Polaków. Czerwoną kartkę pikietujący postanowili pokazać Audroniusowi Aěubalisowi za objęcie funkcji przewodniczącego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w 2011 roku i wykorzystywanie jej do publicznego szerzenia kłamstw o sytuacji Polaków na Litwie. Największe gwizdy oraz czerwoną kartkę otrzymał oczywiście były prezydent Vytautas Ladsbergis. To kartka za "całokształt", a w szczególności: za wybitną rolę w zainfekowaniu Sajudisu agresywnym antypolonizmem, za przeniesienie sobie ziemi spod Kowna pod Niemenczyn, za apel o odebranie władzy Polakom w rejonie wileńskim przed poprzednimi wyborami samorządowymi - tłumaczył Adam Chajewski, wiceprezes Federacji Organizacji Kresowych.

Maciej Walaszczyk

"NASZ DZIENNIK" ; 12-13 marca 2011, Nr 59