Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


11 marca, w Dzień Odrodzenia Niepodległości Litwy, w Warszawie przed Ambasadą Litwy odbyła się manifestacja zorganizowana przez młodzież ze stowarzyszenia Memoriae Fidelis wspieraną przez Federację Organizacji Kresowych. Uczestniczyło w niej około 30 osób.

W trakcie manifestacji organizatorzy odczytali fragmenty „Posłania do braci Litwinów w Dzień Odrodzenia Niepodległości Litwy”. Posłanie zostało przekazana Ambasadzie Litewskiej na ręce Pani Ambasador Lorety Zakarevićiene.

Z „Posłaniem …” można zapoznać się w dziale Oświadczenia.