Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Prezydent Grybauskaite o ustawie o oświacie

Kurier Wileński 16.03.2011

Prezydent Litwy Dalia Grybauskaite zapowiedziała we środę, że nie podpisze nowelizacji ustawy o oświacie, jeżeli stworzy ona gorsze warunki Polakom na Litwie w porównaniu z tymi, jakie mają Litwini w Polsce.

„Mogłabym podpisać tylko taką ustawę, która będzie lustrzanym odbiciem tego, co mają Litwini w Polsce. Polacy mieszkający na Litwie nie powinni mieć gorzej” – powiedziała we środę dziennikarzom prezydent.

Zaznaczyła, że projekt nowelizacji ustawy oświatowej, który ma być głosowany w Sejmie, zawiera różne propozycje i nie wiadomo, jak będzie wyglądał ostatecznie.

„Podpiszę ustawę, jeżeli będzie ona przestrzegała zasadę lustrzanego odbicia. Nie może być żadnej dyskryminacji wobec mniejszości, albo pogorszenia ich sytuacji w porównaniu ze statusem mniejszości narodowych u naszego sąsiada” – powiedziała prezydent Grybauskaite.

W czwartek litewski parlament zamierza głosować nad nowelizacją ustawy o oświacie, która – zdaniem litewskich Polaków – pogarsza obecny stan posiadania szkoły polskiej na Litwie.

Projekt ustawy o oświacie zakłada m.in. stopniowe zwiększanie w szkołach mniejszości narodowych liczby przedmiotów wykładanych w języku litewskim i ujednolicenie we wszystkich szkołach egzaminu maturalnego z języka litewskiego. Projekt ustawy zakłada też tzw. optymalizację sieci szkół, co w praktyce oznacza zamykanie w małych miejscowościach szkół mniejszości narodowych i pozostawienie tam jedynie szkół litewskich.

Na wniosek 50 posłów, głównie ze współrządzącej partii konserwatywnej, 16 grudnia ub.r. w litewskim Sejmie miało już się odbyć przyspieszone głosowanie w sprawie nowelizacji ustawy o oświacie. Jednak dzięki staraniom posłów AWPL głosowanie usunięto z porządku obrad parlamentu. Przeniesiono je na wiosenną sesję parlamentarną.

PAP :