Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Sejm Litwy przyjął we czwartek projekt nowelizacji ustawy o oświacie, który – w ocenie przedstawicieli polskiej społeczności na Litwie – pogarsza obecny stan posiadanie szkół mniejszości narodowych.

Za projektem ustawy opowiedziało się 76 posłów, 14 głosowało przeciwko, 29 wstrzymało się od głosu.

Zatwierdzona nowela przewiduje, że w szkołach mniejszości narodowych na Litwie, w tym polskich, lekcje dotyczące historii Litwy, geografii Litwy, a także poznania świata w częściach dotyczących Litwy będą wykładane w języku litewskim. W litewskim języku w całości będzie wykładamy przedmiot: podstawy wychowania patriotycznego. Zgodnie z zatwierdzonym projektem, od 2013 w szkołach litewskich i mniejszości narodowych egzamin maturalny z języka litewskiego zostanie ujednolicony.

Natomiast w ramach tzw. optymalizacji sieci szkół, w małych miejscowościach będą zamykane szkoły mniejszości narodowych, w tym szkoły polskie, i pozostawiane tam jedynie szkoły litewskie.

Przewiduje się, iż w wyniku zatwierdzonej nowelizacji ustawy o oświacie, z obecnych około 120 szkół polskich w Wilnie i na Wileńszczyźnie, pozostanie około 60.

za Radio Znad Wilii
17.03.2011