Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


W-wa 26-go (sobota) przed ambasadą LT al.Ujazdowskie 14 o godz.13-ej

"Litwini dlaczego nas krzywdzicie?" To pytanie stowarzyszenie "Memoriae Fidelis" wraz z Federacją Organizacji Kresowych zada publicznie, w sobotę 26 marca, o godzinie 13.00, podczas inauguracji kampanii w obronie Polaków na Litwie. Manifestacja odbędzie się przed ambasadą Litwy w Warszawie w Al. Ujazdowskich 14.

Chcemy przypomieć litewskim politykom, że nie można składać deklaracji o dążeniu do porozumienia i ocieplenia relacji z Polską, nasilając jednocześnie działania destrukcyjne wobec tych, którzy są bliscy polskiemu sercu. Mamy tu na myśli cyniczne wypowiedzi premiera Andriusa Kubiliusa. Oświadczył on, rugując z lekcji historii i geografii język polski, że nauka języków dla polskich dzieci to skarb. Jednocześnie do tej pory z "niewyjaśnionych" powodów nie zadbał o wprowadzenie do szkół litewskich na Litwie języka polskiego, chociażby jako obcego, troszcząc się, aby litewskie dzieci również w tym skarbie partycypowały. Nie pomógł wprowadzić języka polskiego, tak jak uczynił to z niemieckim, czy angielskim, pomimo iż ten pierwszy funkcjonuje u sąsiada, z którym Republika Litewska utrzymuje ożywione kontakty handolwe, polityczne, kulturalne, a także posiada wspólną historię. Język ten jest ponadto ojczystym dla drugiej co do wielkości po Litwinach na Litwie grupy etnicznej, zamieszkującej w przewadze region stolicy. Odnosząc się do "szczególnej troski" litewskiego premiera o polskich uczniów chcemy przypomnieć, że młodzi Polacy na Litwie w odróżnieniu od swoich litewskich rówieśników od urodzenia są trójjęzyczni - władają polskim, litewskim i rosyjskim. Kubilius najpierw zignorował kilkakrotne sugestie i prośby polskiego MSZ o akt łaski przed egzekucją polskich szkół na Litwie, po czym pomagając ją przeprowadzić, stwierdził, że "nie pogorszy ona stosunków z Polską". Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w manifestacji.

Aleksander Szycht
Prezes Stowarzyszenia Memoriae Fidelis
Członek Oddziału Polonijnego KSD