Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Pierwsza wizyta Marszałka Bogdana Borusewicza na Litwie

Rzeczowo. Czas pokaże, czy skutecznie

W dniach 19-21 maja br. z pierwszą wizytą w roli Marszałka Senatu RP na Litwie gościł Bogdan Borusewicz oraz towarzysząca mu delegacja polskich parlamentarzystów. Program trzydniowej wizyty polskiego Marszałka, który wywodzi swe korzenie z Litwy, był bardzo napięty. Oprócz oficjalnych spotkań z władzami państwa litewskiego: prezydentem Valdasem Adamkusem, przewodniczącym Sejmu Viktorasem Muntianasem, współprzewodniczącymi po litewskiej stronie Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Poselskiego Česlovasem Juršenasem i Leokadią Poczykowską, Marszałek Borusewicz wziął udział w XI zjeździe Związku Polaków na Litwie, w tradycyjnym festynie polskiego folkloru na Wileńszczyźnie "Kwiaty Polskie", spotkał się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie z młodzieżą polską na Litwie, odwiedził muzeum ofiar KGB, Trocki Zamek, Dom Dziecka w Podbrodziu oraz polską szkołę podstawową w Suderwie.

Główne tematy, jakie zostały poruszone podczas oficjalnych rozmów z czołowymi litewskimi politykami, dotyczyły spraw projektów energetycznych oraz problemów polskiej mniejszości na Litwie. Podczas konferencji prasowej polski marszałek zapewnił, iż władze Polski wspierają starania koncernu PKN "Orlen" w nabyciu akcji litewskiej rafinerii "Mažeikiu nafta". W sprawie rozwiązywania problemów litewskich Polaków Borusewicz usłyszał obietnicę o możliwym przyjęciu przez Sejm RL Ustawy o pisowni imion nazwisk już na jesieni br., przewodniczący Sejmu Muntianas zapewniał polskiego gościa, iż zwrot ziemi w Wilnie i na Wileńszczyźnie zostanie sfinalizowany do końca roku 2007.

Sprawom zwrotu ziemi w dużym stopniu było poświęcone spotkanie Marszałka Borusewicza z władzami samorządu rejonu wileńskiego, które miało miejsce w szkole podstawowej w Suderwie. Polski Marszałek został dogłębnie zapoznany z problemem i przewidzianym smutnym dla miejscowych właścicieli finiszem restytucji ziemi w Wilnie oraz na terenach przyległych (w Wilnie np. przewiduje się, że około 70 proc. ziemi w ogóle nie zostanie zwróconych, natomiast wskutek masowych przenosin ziemi z prowincji pod Wilno gwałtownie spadnie tam odsetek ludności polskiej, czego przykładem może być Suderwa, gdzie za 2 ostatnie lata liczba ludności polskiej spadła o 20 proc.). Marszałek wyraził swą dezaprobatę wobec takich zamiarów.

Inny najważniejszy problem litewskich Polaków, dotyczący oświaty w języku ojczystym, przewodniczącemu Izby Wyższej polskiego parlamentu został naświetlony podczas spotkania z dyrekcją szkół polskich i przedstawicielami Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie w gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie.

tad.

Żródło: "Tygodnik Wieńszczyzny" 25-31.05.2006 r. nr 21