Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Organizacje polonijne w sprawie strajku w szkołach polskich na Litwie

Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Longin Komołowski i prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz A. Pilat przekazali Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Bronisławowi Komorowskiemu stanowisko organizacji polonijnych, zebranych na III Kongresie Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, w sprawie strajku w szkołach polskich na Litwie.

Jolanta Wroczyńska
Stow. "Wspólnota Polska"


Stanowisko organizacji polonijnych, zebranych na III Kongresie Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie", w sprawie strajku w szkołach polskich na Litwie.

Strajk szkolny na Litwie to wyraz poważnego, realnego zaniepokojenia uczniów i rodziców o przyszłość polskiej oświaty na Litwie, o przyszłość polskiego języka w litewskim systemie nauczania, wreszcie o przyszłość polskiej mniejszości w tym kraju. Systematyczne obniżanie rangi nauczania języka polskiego i ograniczanie liczby szkół polskich, świadczy o tym, że obawy te nie są bezpodstawne. Dotychczasowe doświadczenie uczy, że polityka władz litewskich wobec polskiej mniejszości jest konsekwentnie niechętna i mimo zapewnień i ponawianych obietnic prowadzi do ograniczania praw wcześniej przez Polaków na Litwie nabytych. Świadczy o tym także fakt, że nie zostały uwzględnione opinie ponad 60 tysięcy obywateli, które zostały przekazane władzom litewskim.

Organizacje polonijne stojąc na stanowisku, że niedopuszczalna jest wszelka ingerencja w wewnętrzne sprawy innego kraju, wyrażają jednocześnie przekonanie, że w świetle przyjętych przez kraje Unii Europejskiej zasad, niewłaściwe są wszelkie posunięcia władz litewskich, które pogarszają sytuację polskiej mniejszości, a za takie niewątpliwie uznać należy faworyzowanie szkół litewskojęzycznych kosztem szkół mniejszości narodowych.

Naszym zdaniem obecna sytuacja na Litwie wymaga szczególnego zaangażowania państwa polskiego. Tylko zdecydowane działania mogą zrównoważyć posunięcia władz litewskich, zmierzające do obniżenia społecznej rangi nauczania w języku polskim.

Wyrażając głębokie przekonanie, że polskie władze nie pozostawią Polaków na Litwie osamotnionych, pragniemy przekazać naszym Rodakom w tym kraju wyrazy poparcia i zapewnić o solidarności całego polonijnego świata.

Kraków, 9 września 2011 r.

Źródło: wspolnota-polska.org.pl