Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Karta Polaka znów na celowniku

Vytautas Landsbergis, litewski eurodeputowany należący do współrządzącej na Litwie partii konserwatywnej, zaapelował do członków tej partii o prawną ocenę przyznawania Polakom, będącym obywatelami Litwy, Karty Polaka. Vytautas Landsbergis, fot. wilnoteka.lt

Zdaniem Landsbergisa należy ponownie skierować do Sądu Konstytucyjnego Litwy wniosek z zapytaniem, czy osoba mająca Kartę Polaka może zajmować stanowisko, które wymaga złożenia przysięgi.

„Zwykła sprawa. Proste pytanie: Czy ci, którzy mają Kartę Polaka i zobowiązali się wobec rządu polskiego do nieszkodzenia Polsce i polskości (…), będąc podporządkowani, mogą pracować w służbie publicznej, tam gdzie przysięga się na Litwę? Oni się zobowiązali wobec innego państwa” – powiedział Landsbergis podczas sobotniego posiedzenia Rady partii konserwatywnej Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci.

W kwietniu ubiegłego roku Sejm Litwy odrzucił złożony przez posła Gintarasa Songailę projekt uchwały, dotyczący rozpatrzenia legalności Karty Polaka przez Sąd Konstytucyjny. Songaila chciał, aby sąd zdecydował, czy poseł, który składał ślubowanie wierności państwu litewskiemu, może mieć dokument wydany przez inne państwo przyznające mu pewne przywileje. „Jest to kwestia lojalności wobec państwa litewskiego i nie chodzi mi o narodowość” – mówił wówczas Songaila. Zdaniem większości litewskich posłów, gdyby litewski sejm poparł wniosek o zwrócenie się do Sądu Konstytucyjnego w sprawie Karty Polaka, jeszcze bardziej pogorszyłoby to stosunki z Polską.

Na Litwie Kartę Polaka mają obecnie ponad 4 tysiące obywateli Litwy narodowości polskiej, w tym poseł na sejm Michał Mackiewicz i europoseł Waldemar Tomaszewski. Kwietniowy wniosek był już drugą próbą zgłoszenia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia Karty Polaka przez Sąd Konstytucyjny. W 2009 roku sejm nie poparł analogicznego wniosku.

Wilnoteka.lt ;16 stycznia 2012