Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Czy kardynał zamyka Polskie Centrum Katechetyczne?

Przed paroma dniami do redakcji dotarła informacja, że ma być zlikwidowane Polskie Centrum Katechetyczne. Wierni mający już w tych sprawach trochę przykrego doświadczenia, zwrócili się do redakcji z prośbą o wyjaśnienie. Wszak byłoby to wielką krzywdą i dyskryminacją dla wiernych modlących się w języku polskim jak też dla dzieci i młodzieży z polskich szkół.


W związku z tym redakcja z kilkoma pytaniami zwróciła się do Jego Eminencji kardynała Audrysa Juozasa Bačkisa. Jak powiedział „Kurierowi” kardynał, nie mówi się o zamknięciu, tylko o pewnej reorganizacji.

- Jako arcybiskup Diecezji Wileńskiej i odpowiedzialny za działalność katechetów i nauczycieli religii w diecezji, już od dłuższego czasu zastanawiałem się, jakby tą działalność jak też warunki jakoś ujednolicić – powiedział kardynał.

Po rozpadzie systemu ateistycznego, każdy jak potrafił i jak mu rozum dyktował, organizował nauczanie religii, szykował materiały metodyczne, podręczniki itp. Zdaniem kardynała, na początku pewne doświadczenie, jakie wpłynęło do nas z Polski, Austrii i Włoch było bardzo pomocne, wniosło coś nowego. Z biegiem czasu jednak trzeba to było jakoś przystosować do naszych potrzeb, warunków i mentalności. Szczególnie że katechezę parafialną nadzoruje u nas Kościół, zaś nauczanie religii w szkołach odbywa się według wymogów Ministerstwa Oświaty i Nauki więc programy są uzgadniane z ministerstwem. Właśnie dlatego jest tak bardzo ważne, by ujednolicić poziom nauczania. Zaistniała wyraźna potrzeba koordynacji pracy katechetów w parafii i nauczycieli religii z diecezją, bez względu na to w jakim języku odbywa się nauczanie. W tym celu w Centrum Katechetycznym został utworzony pododdział nauczania w językach polskim, białoruskim i rosyjskim, a referentką tej grupy została mianowana Iwona Geben.

Czy pozostanie grupa polska. To pytanie najbardziej nurtuje naszych czytelników?

- Skoro jest wyznaczona referentka, a więc i nauczanie w języku polskim będzie. O podręczniki i materiały dydaktyczne będą się troszczyć i dbać te osoby, które znają ten język. Jeśli zaś chodzi o kursy podwyższenia kwalifikacji, wymianę doświadczeń organizowane przez Centrum rekolekcje, zgodnie z zapotrzebowaniem (szczególnie jeśli będą to goście z zagranicy), będą się odbywały w różnych językach. Czasem z pewnością nie zaszkodzą jakieś wspólne dyskusje, bez względu na to czy ktoś pracuje w polskiej grupie, czy w litewskiej – powiedział Audrys Juozas Bačkis. Kardynał zapewnił, że w tego rodzaju sprawy nie ma zamiaru się wtrącać i w każdym przypadku decyzję pozostawia organizatorom.

Zapytaliśmy także kardynała, czy pozostaną studia teologiczne w języku polskim, które odbywają się obecnie przy Polskim Centrum Katechetycznym w Wilnie.

- Aktualne Studium Teologiczne na Litwie z polskim językiem wykładowym działa na takiej samej zasadzie jak Białostocki Pododdział Warszawskiego Papieskiego Fakultetu Teologicznego. Przyszłość tej placówki w zasadzie zależy od dwóch czynników: liczby chętnych i zapewnienia należytego poziomu nauki (programy, poziom wykładowców itp.). Tylko po osiągnięciu potrzebnej poprzeczki i spełnieniu odpowiednich wymogów, państwo uznaje dyplomy i stopnie naukowe takiej lub innej placówki. Kościół na tego rodzaju procedury ma minimalny wpływ - powiedział Audrys Juozas Bačkis.

„Nie tylko kursy dla nowożeńców, ale także wszelkie inne kursy i katechizacja nadal będą się odbywały w języku polskim. Moim podstawowym celem jest tylko to, aby wszystkie tego rodzaju zajęcia, lekcje religii i katechizacja były prowadzone na odpowiednim poziomie i odpowiadały programom oraz wymogom, jakie stawia Konferencja Biskupów Litwy” – dodał na zakończenie naszej rozmowy kardynał.

Julitta Tryk

Komentarz: Czy kardynał dotrzyma słowa?


W tym miesiącu minie cztery lata od wyniesienia z użyciem przemocy i wbrew próśb wiernych obrazu „Jezusa Miłosiernego” z kościoła pw. Ducha Świętego w Wilnie. Działo się to na polecenie Arcybiskupa Metropolity Wileńskiego kardynała Audrysa Juozasa Bačkisa. Wówczas kardynał nie dotrzymał słowa. W wywiadzie dla „Kuriera” obiecał, że obraz w żadnym wypadku nie będzie wyniesiony z użyciem przemocy. Sama decyzja kardynała o przeniesieniu obrazu z „polskiego” kościoła, jak i styl, w jakim dokonano tego, zostało odebrane w polskim społeczeństwie na Litwie jako przejawy antypolskiego nastawienia tego hierarcha.

W tym roku kardynał postanowił zamknąć Polskie Centrum Katechetyczne w Wilnie. Obiecuje w prawdzie, że lekcje religii i katechizacja nadal będą odbywały się w języku polskim. Chciałoby się wierzyć, że najwyższy hierarcha kościoła katolickiego przynajmniej tym razem dotrzyma słowa i jego ostatnia decyzja nie stanie się początkiem lituanizacji procesu nauki religii i katechizacji w polskich szkołach.

Robert Mickiewicz
"Kurier Wileński" ;09.09.2008