Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Wilno: tablice z polskimi nazwami ulic muszą zniknąć
amk 04-02-2009,

W ciągu miesiąca samorząd rejonu wileńskiego powinien usunąć tablice z polskimi nazwami ulic umieszczone obok tablic litewskich. Jeżeli tego nie uczyni, do siedziby Rady samorządu wkroczy komornik.

Usunięcie tablic nakazał w ubiegły piątek Najwyższy Sąd Administracyjny, odrzucając apelację administracji samorządu.

"Decyzja sądu jest ostateczna i niepodważalna. Jesteśmyzobowiązani do wykonania decyzji sądu" - powiedziała sekretarz Rady samorządu rejonu wileńskiego Renata Cytacka.

Na łamach środowego wydania "Lietuvos Rytas" przedstawicielrządu na okręg wileński (odpowiednik polskiego województwa)Jurgis Jurkeviczius mówi, że "jeżeli w ciągu miesiąca samorządnie zdejmie tablic z polskimi nazwami ulic", zwróci się dokomornika.

Kierownik okręgu wileńskiego Jonas Vasilauskas nie wykluczajednak problemów z tablicami na ścianach prywatnych domów.

"Niektórzy mogą to (wejście komornika) traktować jakowtargnięcie na teren prywatny" - cytuje Vasilauskasa dziennik.

Usunięcia tablic w języku polskim w rejonie wileńskim, w którym 60 proc. mieszkańców stanowią Polacy, zażądał Jurgis Jurkeviczius. W grudniu 2007 roku zwrócił się on w tej sprawie do sądu.

Od dłuższego czasu na Litwie trwa dyskusja na temat stosowania tablic z nazwami ulic w dwóch językach - litewskim i polskim - w rejonach wileńskim i solecznickim, zamieszkanych w większości przez Polaków.

Zgodnie z Europejską Kartą Samorządową, którą Litwa podpisała i ratyfikowała, a także litewską ustawą o mniejszościach narodowych, na terenach zwarcie zamieszkanych przez mniejszość narodową ma ona prawo do napisów informacyjnych w swoim języku. Jest to jednak sprzeczne z litewską ustawą o języku państwowym.
PAP