Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


XII zjazd Związku Polaków na Litwie

Michał Mackiewicz został w sobotę ponownie wybrany na przewodniczącego Związku Polaków na Litwie. Tego dnia w Wilnie obradował XII zjazd największej polskiej organizacji na Litwie.

55-letni Michał Mackiewicz na prezesa został wybrany już po raz czwarty z rzędu. Zapowiedział, że głównym celem ZPL na najbliższe lata będzie "wspieranie środowisk ludzi młodych, troska o szkolnictwo polskie, wspieranie kultury polskiej i języka polskiego, otaczanie opieką miejsc polskiej pamięci narodowej".

Zjazd przyjął rezolucję, w której napisano między innymi, że w ciągu 20 lat działalności ZPL sytuacja społeczności polskiej poprawiła się, ale wciąż pozostają nierozwiązane problemy. Wymieniono wśród nich kwestię oświaty polskiej, zakresu używania języka polskiego w miejscach publicznych, a także problem pisowni nazwisk polskich i zwrotu ziemi.

Zjazd zaapelował do władz Litwy o rozstrzyganie problemów społeczności polskiej. W razie braku skuteczności działań władz litewskich Związek Polaków na Litwie uważa za niezbędne "podjęcie wysiłków w kierunku zaangażowania w rozwiązanie kwestii łamania praw mniejszości narodowych na Litwie instytucji europejskich oraz władz Rzeczypospolitej Polskiej" - stwierdza rezolucja.

W XII zjeździe ZPL wzięło udział prawie 600 delegatów z 14 oddziałów organizacji z całego kraju. Gośćmi zjazdu byli m.in. ambasador Polski na Litwie Janusz Skolimowski, członek zarządu Wspólnoty Polskiej Michał Dworczyk, wiceprzewodniczący Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Wiesław Turzański. Związek Polaków na Litwie zrzesza około 10 tys. osób. Polaków na Litwie jest około 250 tys.

SJ/polonia.wp.pl