Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa
PYTANIA DO KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RP

Rada Społeczna przy Kurierze Wileńskim zwróciła się do wszystkich kandydatów w wyborach prezydenckich z prośbą o informacje na temat założeń programowych w zakresie ochrony praw polskiej mniejszości na Wschodzie. Poniżej przedstawiamy list Rady Społecznej przy Kurierze Wileńskim.Rada Społeczna przy Kurierze Wileńskim, zwraca się do Pana, jako kandydata w wyborach prezydenckich, aby zechciał Pan podzielić się założeniami swojego programu w zakresie ochrony praw polskiej mniejszości na Wschodzie. Mamy nadzieję, że wynikający z art. 6 Konstytucji RP obowiązek udzielania pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym, znalazł odpowiednie odzwierciedlenie w założeniach programowych. W związku z powyższym, prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy jest Pan za przyznaniem Polakom mieszkającym na byłych terenach II RP obywatelstwa polskiego?

2. Czy skuteczna obrona praw, umacnianie i rozwój tożsamości narodowej polskich mniejszości na Wschodzie będą dla Pana jednym z podstawowych priorytetów polityki zagranicznej?

3. Jakie działania zamierza Pan podjąć w celu wyegzekwowania od Republiki Litewskiej postanowień traktatu polsko-litewskiego oraz międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących mniejszości polskiej w tym państwie.

4. Jak, Pana zdaniem, wygląda porównanie regulacji prawnych i działań faktycznych państwa, w zakresie ochrony praw mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie?

Z wyrazami szacunku

Marek Panek

Prezes Rady Społecznej przy Kurierze Wileńskimza: polskiekresy.info ;31.05.2010 r.