Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Pierwsze polskie dyplomy w Wilnie

Robert Mickiewicz ; 27-07-2010,

39 studentów wydziałów Ekonomii i Informatyki otrzymało we wtorek dyplomy licencjackie wileńskiej filii uniwersytetu w Białymstoku

Profesor Jarosław Wołkonowski, dziekan wileńskiej placówki, jest przekonany, że absolwenci polskiej uczelni w Wilnie zdobyli dobre wykształcenie i poradzą sobie na rynku pracy, nawet w czasie kryzysu.

Wileńska filia uniwersytetu białostockiego jest pierwszą i jak na razie jedyną zagraniczną filią polskiej uczelni wyższej. Polacy, którzy stanowią około 7 procent mieszkańców Litwy, od blisko 20 lat czynili starania o otwarcie w Wilnie pierwszej od września 1939 roku wyższej uczelni z polskim językiem wykładowym.

Polacy na Litwie są jedną z najmniej wykształconych grup narodowościowych w tym kraju. Wedle danych powszechnego spisu ludności z 2001 roku wyższe wykształcenie na 1000 mieszkańców miało 126 Litwinów i zaledwie 63 Polaków. Własna wyższa uczelnia pomogłaby wyrównywać te dysproporcje. Władze Litwy jednak odmawiały Polakom prawa do podobnej instytucji.

Dopiero przed trzema laty, dzięki zaangażowaniu polskiej społeczności akademickiej na Litwie na czele z prof. Wołkonowskim i naciskom posłów reprezentujących Akcję Wyborczą Polaków na Litwie, którzy wchodzili wówczas w skład koalicji rządowej, udało się uzyskać pozwolenia na uruchomienie w Wilnie filii uniwersytetu w Białymstoku. Na pierwszy rok przyjęto 178 studentów. Największym problemem, z jakim boryka się obecnie polska uczelnia w Wilnie, jest brak własnego lokalu.

Kolejnych 41 osób odbierze swoje dyplomy we wrześniu. Po ukończeniu studiów większość absolwentów zamierza kontynuować studia magisterskie na uczelniach w Polsce i na Litwie. W filii białostockiej uczelni studiuje obecnie blisko 500 osób, głównie absolwenci szkół polskich na Litwie. Ogółem w wileńskiej filii studiuje około 500 osób.

Wykładowcy, w większości dojeżdżający do Wilna z Białegostoku, nie stosowali wobec studentów taryf ulgowych.

Na Litwie działa dziś około stu szkół państwowych, w których wszystkie przedmioty wykładane są w języku polskim. Co roku szkoły polskie na Litwie kończy około 1500 maturzystów.

Korespondencja z Wilna
Rzeczpospolita