Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


RATUJMY POLSKIE DZIECI NA LITWIE PRZED WYNARODOWIENIEM

Ciągle trwa zbiórka podpisów pod petycją w sprawie obrony polskich szkół na Litwie.

Podpisy w obronie polskich szkół można składać na stronie portalu „Wilnoteka”:

http://www.wilnoteka.lt/pl/tresc/w-obronie-polskich-szkol-na-litwie

Polski portal na Litwie Wilnoteka.lt ostrzega, iż "nie ma przesady w stwierdzeniu, że szkolnictwo polskie na Litwie jest mocno zagrożone. To ”być albo nie być” polskich szkół na Litwie. Jeśli litewski sejm, wbrew głosom tysięcy litewskich obywateli, przyjmie ustawę o szkolnictwie, będzie to niechybnie początek końca polskiego szkolnictwa w tym kraju".

Redakcja „Kresów” gorąco zachęca do składania podpisów pod petycją.

Wilnoteka.lt/Kresy.pl/twg
PODPISZ SIĘ JAKBY CHODZIŁO O TWOJE DZIECKO

Podpisz i przekaż dalej.!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.wilnoteka.lt/pl/tresc/w-obronie-polskich-szkol-na-litwie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chcemy w ciągu dwóch miesięcy zebrać kilka milionów podpisów.!!!!!!!!!!!!!!!!!

Od Ciebie zależy czy wielowiekowa kultura Wileńszczyzny zostanie ochroniona przed antyeuropejskimi i antypolskimi działaniami władz litewskich.

Od Ciebie zależy czy ten rejon Europy będzie przypominał cywilizacyjnie Europę. Od Ciebie zależy, czy polskie dzieci z polskich rodzin nie będą indoktrynowane antypolsko na sposób Pawki Morozowa., tak jak to się dzieje w litewskich szkołach

.Wykorzystajcie wszelkie kontakty w kraju i zagranicą , namawiajcia wszystkich swoich znajomych do aktywnonego włączenia się w akcję zbierania podpisów.

Wykorzystajcie swoje bazy emailowe, facebook,naszą klasę , wszelkie portale internetowe. Niebawem ruszy również szeroko zakrojona akcja zbierania podpisów odręcznych.Zachęcajcie, aby całe mieszane rodziny polsko-angielskie, irlandzkie, amerykąńskie, niemieckie, szwedzkie, włoskie, hiszpańskie itd podpisywały się pod petycją .

To ważne by inne narody zauważyły ten bolesny problem obecny od 20-tu lat w samym środku Europy. Obrona podstawowych praw mniejszości na Litwie (UE) jest sprawą wszyskich Europejczyków i wszystkich prawych i uczciwych ludzi na świecie.

APELUJCIE DO WSZELKICH ORGANIZACJI POLONIJNYCH O ORGANIZOWANIE POWSZECHNEJ ZBIÓRKI PODPISÓW , ORGANIZOWANIA PIKIET I WIECÓW PRZED LITEWSKIMI ( i orgasnizacji miedzynarodowych ) PLACÓWKAMI DYPLOMATYCZNYMI NA CAŁYM śWIECIE..

Nie pozwólcie na zniszczenie europejskiego i polskiego skarbu kulturowego jakim jest kultura Wileńszczyzny.

Ta informacja została wysłana również do biur wszystkich liczących sie polityków RP, parlamentarzystów, senatorów i europosłów.Liczymy na rychłe ukazanie się podpisów tych osób i pracowników ich biur.

Od powodzenia tej akcji zależy ,czy polskie dzieci będą zmuszone do wszczęcia strajku powszechnego jak za czasów Hakaty we Wrześni.

Obudżmy się, to nie polityka , to żywi ludzie, ich rodziny i dzieci , którym w kraju przynależnym do UE zabrania się pozostania Polakami.!!!!!!!!!!!!!!!!

Serdecznie pozdrawia z Wilna
Zespół Ochrony Praw Człowieka

ps.
Pamiętaj o zweryfikowaniu(potwierdzeniu) swojego podpisu w swoim email.