Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


RELACJA Z PROTESTU W DNIU 1 LUTEGO 2011 ROKU

1 lutego 2011 roku odbyła się w Warszawie czwarta z rzędu, a trzecia organizowana przez Stowarzyszenie „Memoriae Fidelis” przy wsparciu Federacji Organizacji Kresowych, manifestacja przeciwko dyskryminacji Polaków na Litwie.

O godzinie 16.15 przedstawiciele obu organizacji złożyli w Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Apel do Wysokiego Komisarza Organizacji Bezpieczeństwa I Współpracy w Europie Knuta Vollebaka, w którym zwrócili uwagę, że funkcję urzędującego Przewodniczącego OBWE pełni Minister Spraw Zagranicznych państwa, które uprawia praktyki dyskryminujące wobec swojej mniejszości narodowej.
Składający mieli przyjęcie iście europejskie. Przyjęto nas w obudowanej bramie wejściowej, a przedstawicieli Biura zabronili robienia zdjęć i filmowania przez telewizje momentu przekazania Apelu.

O godzinie 17 rozpoczęła się druga część manifestacji – godzinny heppening przy wejściu do metra w Alejach Jerozolimskich . Młodzi uczestnicy happeningu przykuli się do litewskiej flagi nawiązując w ten sposób do opresji litewskich Polaków.
Rozwinięto transparenty, m.in.: „Stop dyskryminacji Polaków na Litwie”, „Władze litewskie łamią prawa człowieka”, . Rozdawano ulotki informujące o prześladowaniach. Skandowano hasła: „Wilno – Warszawa wspólna sprawa”; „Język polski w polskich szkołach”, „Równe prawa dla Polaków”; Polskie dzieci w polskich szkołach”. Zbierano podpisy pod protestem przeciw dyskryminacji Polaków.

Przez megafon ciągle informowano przechodniów o rzeczywistej sytuacji Polaków. Zwracano uwagę, że instytucje i organizacje europejskie, takie jak OBWE, Rada Europy, Unia Europejska walcząc o prawa człowieka na całym świecie jednocześnie tolerują drastyczne naruszanie tych praw u siebie – w Europie, konkretnie na Litwie.

Kolorytu happeningowi dodawała, szczególnie chętnie fotografowana „husaria wileńska” – najpierw dwóch, a pod koniec protestu, czterech konnych husarzy w historycznych strojach.
Po ponad godzinie, zmrożeni aurą, a rozgrzani happeningiem, jego uczestnicy zakończyli protest.

(Adam Chajewski)