Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Ważniejsze dokumenty przyjęte przez XI Zjazd Związku Polaków na Litwie:

Rezolucja o najważniejszych problemach polskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie w sprawie projektu nowej ustawy o ochronie praw i swobód mniejszości narodowych

Oświadczenie w sprawie powołania w Wilnie filii Uniwersytetu w Białymstoku