DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> Federacja Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 WarszawaKOMUNIKAT


LIST OTWARTY FOK - 7 PYTAŃ do MARSZAŁKA SENATU B. BORUSEWICZA


List do MSZ i odpowiedź MSZ


Komunikat Federacji


W OBRONIE PROF. BOGUSŁAWA PAZIA


IGNORANCJA, NONSZALANCJA, MANIPULACJA i AROGANCJA WOBEC POLAKÓW NA LITWIE i ICH PROBLEMÓW


LIST FEDERACJI ORGANIZACJI KRESOWYCH do REDAKCJI „RZECZYPOSPOLITEJ”


W DWADZIEŚCIA LAT PÓŹNIEJ


Polemika z artykułem Piotra Skwiecińskiego


Polemika z artykułem Jana Rokity


W sprawie artykułu Bronisława Wildsteina "Bunt Ukrainy"


LIST OTWARTY DO PREMIERA TUSKA


Społeczny Komitet Organizacyjny Obchodów 70. Rocznicy 11 Lipca.


Informacja Społecznego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 70. Rocznicy 11 Lipca.


Nie łączyć Zbrodni Wołyńskiej z bieżącą polityką


lList do Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa


PROTEST DO SEJMU W SPRAWIE AKCJA "WISŁA"


APEL DO WYSOKIEGO KOMISARZA OBWE


APEL DO PREMIERA TUSKA


Komisja Łączności z Polakami za Granicą


Raport o szkolnictwie polskim na Wileńszczyźnie


Rezolucja solidarności z Polakami na Litwie


Apel do Premiera o obronę Polaków na Litwie


Posłanie w Dniu Odrodzenia Niepodległości Litwy


Pismo do Rady Etyki Mediów


Apel do Prezydencji Polski w Unii Europejskiej


STANOWISKO FOK i S"MF"


APEL DO BYŁYCH PREZYDENTÓW


2 Apel do Komisarza OBWE ds.Mniejszości Narodowych


Odszedł Patriarcha Wileńszczyzny


List 68 polskich naukowców do Ministra Sikorskiego


List otwarty do Ambasador Litwy


Apel do Prezydencji Węgierskiej


Pytania do Pani Prezydent i Pana Premiera Republiki Litewskiej


POSŁANIE DO BRACI LITWINÓW w Dzień Odrodzenia Niepodległości Litwy


POSŁANIE DO BRACI LITWINÓW


Odpowiedz Komisarza OBWE ds.Mniejszości Narodowych na Apel


Apel do Komisarza OBWE ds.Mniejszości Narodowych


PROTEST DO AMBASADY LITEWSKIEJ


KONIECZNOŚĆ POWOŁANIA PRZEDSTAWICIELSTWA ŚRODOWISK KRESOWYCH


Apel w sprawie polskiego szkolnictwa na Litwie.


WYSTĄPIENIE
ADAMA CHAJEWSKIEGO - WICEPRZEWODNICZĄCEGO FEDERACJI ORGANIZACJI KRESOWYCH
w trakcie
OGÓLNOPOLSKIEJ KOFERECJI ORGANIZACJI KRESOWYCHPismo do Prezesa Rady Ministrów RP w sprawie Polaków na Litwie.


Memoriał do Najwyższych Władz RP z 17 grudnia 2007r.