Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa Pismo przewodnie do Najwyższych Władz RP 

 Memoriał (Problematyka kresowa w polityce polskiej) 

 Najważniejsze problemy Polaków na Litwie 

 Naruszenie Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych na Litwie 

 Stanowisko FOK w sprawie sytuacji na Białorusi 

 Najważniejsze Problemy Polaków na Ukrainie 

 POglądy ŚZŻAK na aktualny stan stosunków polsko-ukraińskich