Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa

Kliknij na nazwę aby przejść do wybranej strony:

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
www.wspolnotapolska.org.pl

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie
www.pol.org.pl

Polska Macierz Szkolna na Białorusi
www.pmsgrodno.org

Związek Polaków na Białorusi (M.Jaśkiewicz)
www.zpb.org.pl

Związek Polaków na Białorusi (M.Łysy)
zpb.by

Dom Polski w Mohylewie
dom-polski.org/pl/

Mój Lwów
www.lwow.com.pl

Rzeczyca
www.swietej-trojcy.da.ru

Echa Polesia
www.echapolesia.pl

Polacy Grodzieńszczyzny
polacygrodzienszczyzny.blogspot.com/

Szkoła Polska w Grodnie
www.szkola36grodno.nakresach.pl

Kurier Wileński
www.kurierwilenski.lt

Tygodnik Wileńszczyzny
www.tygodnik.lt

Magazyn Wileński
www.magwil.lt

WILNOTEKA
www.wilnoteka.lt

ZNAD WILII
www.znadwilii.lt

POLSKIE KRESY
www.polskiekresy.pl

KRESY
www.kresy.pl

POLSKIE KRESY INFO
www.polskiekresy.info

INSTYTUT KRESOWY RZECZPOSPOLITEJ
www.kresowy.pl

KRESY24
kresy24.pl

KRESOWY SERWIS INFORMACYJNY
ksi.kresy.info.pl

Gazeta Petersburska
www.gazetapetersburska.org/pl

Monitor Wołyński
monitor-press.com

Rzeczpospolita wirtualna KRESY
www.rzecz-pospolita.com

Wycieczki na kresy
www.wycieczkinakresy.pl

Stowarzyszenie Pomoc Polakom Na Wschodzie
www.wycieczkinakresy.pl

Światowy Kongres Kresowian
www.kresowianie.avx.pl

Portal Informacyjny bialorus.pl
www.bialorus.pl

DOM POLONII W PUŁTUSKU
www.dompolonii.pultusk.pl

Wirtualne Muzeum Kresy Syberia
www.kresy-siberia.org

Ojczyzna mego Ducha
www.radzima.org/pl/

Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej
www.kresowianie,info/

Zespół "Sześć Złotych" ze Lwowa
www.szesczlotych.org