Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa

KOMUNIKAT PREZYDIUM FOK

Mieszkańcy Lidy przypięli biało-czerwone wstążki w rocznicę bitwy warszawskiej

Nowe środowisko Polaków na Białorusi

Zmiana kursu Białorusi

Harcerze Brześcia zaczęli nowy rok szkolny

Nie wyobrażam sobie, żeby Polacy chcieli się modlić w innym języku niż ojczysty

Słowo Redaktora "Echa Polesia"

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

VIII Zjazd ZPB wybrał na prezesa Mieczysława Łysego!

Polsko - białoruska umowa kulturalna

Mieczysław Jaśkiewicz nowym prezesem ZPB!

Polska szkoła bez klas rosyjskojęzycznych

List Otwarty Prezesa ZPB

Szykanowana mniejszość

Czas na przełom w sprawie Polaków na Białorusi

Związek Polaków na Białorusi - nie uznajemy czy uznajemy?

Posłowie jednomyślnie w obronie polskiej szkoły w Grodnie

Na granicy Białorusi z Rosją stanie pomnik polskiego króla ?

Rusyfikacja w polskiej szkole w Grodnie

WSZYSCY DOSTANĄ ROSYJSKIEGO MATA

Pierwszy wywiad w Polsce z Mieczysławem Łysym p.o. prezesa Polskiego Związku na Białorusi


PREZYDENT ŁUKASZENKO KONSEKWENTNIE LIKWIDUJE WSZELKIE PRZEJAWY POLSKOŚCI

Kto cimiężył Białoruś

Andżelika Borys zmieniła front

Jest p.o. prezesa oficjalnego Związku Polaków na Białorusi

Popularność Łukaszenki rośnie

Zamach na Białorusi efektem walki wewnątrz KGB

Rząd Białorusi i ZPB A.Orechwo zbojkotował forum polskiej oświaty

Litwa: Białoruska opozycja to nieudacznicy

List otwarty do Konsula Generalnego RP w Grodnie

Zszargana reputacja Polski i Litwy

Pytanie do polskich władz: o kim informowaliście jeszcze?

Kara śmierci i Sybir go nie złamały

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” nie został wpuszczony na Białoruś

Rozmowa z Ambasadorem RP na Białorusi Leszkiem Szerepką

A jednak: Egzaminy na studia wyższe do Polski

Odwołane egzaminy dla polskich dzieci na Białorusi

Wystawa filatelistów

Jest nowy budynek Macierzy w Grodnie

WIELKIE POLSKIE ŚWIĘTO W GRODNIE>

Chcą się uniezależnić od obu ZPB

List środowisk kresowych do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Walka o demokrację a polskie interesy narodowe na Wschodzie - rozważania po wyborach na Białorusi

Fenomen białoruskiej gospodarki

Kierownictwo ZPB z wizytą w Polsce

Związek Polaków woli być nielegalny

Dzień naszych nauczycieli!

W Brześciu zdewastowano polski cmentarz

W narodowym duchu: PMS na Białorusi

Wakacje z Polską

NAD BEREZYNĄ ŻARZY SIĘ POLSKA

Pełne poparcie UE dla ZPB?

Spotkanie z posłem

W pamięci ludzkiej

Szanowni Rodacy ! Apel PMS

A.Łukaszenka uczcił pamięć L.Kaczyńskiego

ABERRACJE PANA MARKA BUĆKO

Spotkanie bożonarodzeniowe w Pińsku

DO OSTATNIEGO POLAKA

ODPOWIEDZIĄ MOŻE BYĆ... POLSKIE RADIO

ADAM CHAJEWSKI O SPRAWACH POLAKÓW NA BIAŁORUSI

TWÓRCZOŚĆ ELIZY ORZESZKOWEJ W PRZESTRZENI ESTETYCZNEJ WSPÓŁCZESNOŚCI

LIST OTWARTY

Polsko - białoruski Instytut Demokratyczny

Represje mają ubezwłasnowolnić Polaków

Delegacja samorządowo-biznesowa z Podlasia w Związku Polaków na Białorusi

Zabici za Polskę

Punkt UwB w Grodnie

Dźwigał z ruin Kościół na Białorusi

Spotkanie posła Bogusława Kowalskiego z prezesem Stanisławem Siemaszko

Inwestycja PMS w Grodnie

DRODZY RODACY W POLSCE I NA ŚWIECIE !

O tegorocznym pobycie w Polsce dzieci z Nowogródka

Waldemar Tomaszewski wybrany wiceprzewodniczącym Delegacji ds. Łączności z Białorusią Parlamentu Europejskiego.

CZY POLACY PRZETRWAJĄ NA BIAŁORUSI ?

SPOTKANIE absolwentów i uczniów byłych szkół polskich Grodna

Koronacja obrazu Matki Bożej Trokielskiej

Wszystko… za jedną Kartę

Polacy nie dali się zastraszyć

POD ROZWAGĘ POLSKIM WŁADZOM

APEL POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ NA BIAŁORUSI

W POŁOWIE MARCA ODBĘDZIE SIĘ VII ZJAZD ZWIĄZKU POLAKÓW NA BIAŁORUSI

Prokuratura ostrzega szefową Związku Polaków w Baranowiczach

Akcja "Podarujmy Dzieciom Święta"

Władze wydaliły kolejnego księdza z Polski

Milinkiewicz: Polska przykładem walki o wolność

Krach na Białorusi - ludzie w panice skupują dolary

Polska-Białoruś: potrzeba więcej realizmu !

Unia powinna kontynuować dialog z Białorusią

Mój białoruski inny świat

Cała podlaska władza jedzie na jubileusz 880-lecia Grodna

Stanisław Sienkiewicz: "Jesteśmy między młotem a kowadłem”

Zmiana strategii polskiego rządu wobec Białorusi

Czas zacząć bronić Łukaszenkę przed USA?

"Gdybym mówił językami ludzi i aniołów..."

Białoruś oddaje cześć gen. Andersowi

Polskie ślady na Białorusi - Szczuczyn

 Stanowisko FOK w sprawie sytuacji na Białorusi
Załacznik do Memoriału do Władz RP z 17 grudnia 2007 r.
 

"Leśni Polacy" z Puszczy Wojskiego

"Niezależność Białorusi ważniejsza niż demokracja"

Spotkanie działaczy ZPB w Białymstoku

KTO WYNARODOWIA POLAKÓW NA BIAŁORUSI ?

Spotkanie sekretarzy generalnych episkopatów Europy

Mińsk: Katolicy walczą o kościół

Juszczenko: Polityka izolacji szkodzi demokracji na Białorusi

Juszczenko promuje dialog z Łukaszenką

Litwa i Kwaśniewski mediatorami z Białorusią ?

Rozpocznijmy dialog z Łukaszenką

Litwa w roli adwokata Białorusi

Obchody 261. rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki na Białorusi

Zamknięcie Domu Polskiego w Baranowiczach.

? obchodach na Białorusi 200. rocznicy urodzin Napoleona Ordy

Koniec głodówki wiernych w obronie księdza

Głodówka w obronie kapłana

Władze białoruskie naruszają wolność Kościoła

Uniwersytet w Białymstoku zacieśnia współpracę z uniwersytetem w Grodnie

Oświadczenie Marszałka Senatu w sprawie szykanowania Polaków na Białorusi

Ambasadorowie złożyli kwiaty w Kuropatach

Podsumowanie współpracy z obwodem grodzieńskim

Władze Białorusi chcą wyrzucić duchownych

SPRAWOZDANIE z działalności Związku Polaków na Białorusi
w okresie styczeń-lipiec 2006 r.


W sercu są Polakami

 Stanowisko FOK w sprawie sytuacji na Białorusi 

Pamięć i modlitwa za rodaków na Białorusi

Nie można uczynić z Polaków na Białorusi mięsa armatniego

Białoruś: Konferencja w 100-lecie urodzin Jerzego Giedroycia

Mińsk: Pochowano prochy Edwarda Woyniłłowicza

O podpisaniu listu intencyjnego między Nieświeżem a Puławami

Komunikat prasowy Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi

Kopia całunu turyńskiego w katedrze grodzieńskiej

W Iwieńcu odnaleziono dzwon zakopany podczas okupacji

Obradowała Rada Naczelna Związku Polaków na Białorusi

Okrągły stół o współpracy gospodarczej Polski i Białorusi

Zamach Mińska na domy polskie

Obchody rocznicy 17 września w Grodnie

Bunt w polskiej szkole na Białorusi

Nauczycielki nie powrócą

Ambasada Białorusi wyjaśnia

Zapomniana bitwa nad Niemnem