Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Umocnić więź z Polonią

Senatorowie chcą, aby organizacje polonijne mogły bezpośrednio zwracać się do polskich władz o uzyskanie pomocy. Postulaty te zostały zawarte w rządowym programie pomocy Polakom pracującym za granicą. Jego założenia - jak poinformował wiceminister spraw zagranicznych Paweł Kowal - mamy poznać w najbliższym tygodniu.
Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, patronujący wczorajszej konferencji na temat migracji zarobkowej z Polski do krajów Unii Europejskiej, powiedział, że w senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą trwają prace nad opracowaniem założeń do ustawy o pomocy Polakom za granicą, ponieważ brakuje jednolitych przepisów regulujących te kwestie. Dodał, że Senat wystąpił także z propozycją zwiększenia w przyszłym roku o 50 procent, czyli o 25 mln zł, środków z budżetu na sprawy Polonii. - Obecnie taką pomoc możemy czynić na podstawie przesyłanych do nas wniosków stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz Polaków przebywających za granicą. Chodzi o to, żeby utrzymać ten stan rzeczy, ale także o to, aby te podmioty zagraniczne mogły również do nas się zwracać i żeby Senat mógł bezpośrednio tej pomocy udzielać - wyjaśnił nam senator Ryszard Bender (LPR), przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.
Podczas konferencji specjaliści ds. demografii i migracji podkreślali, że nie można precyzyjnie oszacować faktycznej liczby Polaków, którzy wyjechali do pracy za granicą po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Dane podawane przez media wahają się od kilkuset tysięcy do nawet 4 mln osób, lecz nie znajdują one odzwierciedlenia. Uczestnicy konferencji byli zgodni, że należy stworzyć politykę zachęcającą Polaków, którzy wyemigrowali, do powrotu do kraju. W przekonaniu dr. hab. Marka Kupiszewskiego ze Środkowoeuropejskiego Forum Badań Migracyjnych Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, polityka migracyjna powinna obejmować m.in. zmniejszanie stopy bezrobocia i wysokich kosztów pracy oraz tworzenie państwa przyjaznego obywatelom i przedsiębiorcom.

Magdalena M. Stawarska
"NASZ DZIENNIK" 21-22.10.2006 r., Nr 247