Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Instytut Kresowy - Czym jest? I czy nadal będzie ?

Przedstawiamy Państwu tę stronę internetową Instytutu Kresowego niejako "w powijakach". Planowaliśmy otwarcie Instytutu i zaprezentowanie publiczne planów działań oraz koncepcji programowej, jak również otwarcie naszej strony internetowej, na dzień 10 marca 2007 r.. Jednakże wobec licznych publikacji prasowych, jakie ukazały się w sobotę 20 lutego 2007 r., z których dowiadujemy się o planach obniżenia budżetu Instytutu o 1/3, o odrzuceniu naszych wniosków, a nawet groźbie likwidacji IK - oddajemy się pod osąd wszystkich Warszawiaków oraz Rodaków w kraju i poza Macierzą.

Przedstawiamy zatem stan prac jakie już podjęliśmy oraz konkretnie ujęte merytorycznie i finansowo plany dalszych działań, które przedstawiliśmy samorządowcom Warszawy.

Nie pragniemy działalności pozorowanej, zostawiamy wszystkim ocenę naszych planów i stanu zaawansowania działań, które już podjęliśmy.

Cele Instytutu

Z inicjatywy Radnych miasta stołecznego Warszawy, na mocy uchwały LXXIV/2891/2006, powołano do istnienia Instytut Kresowy. Warszawa stała się symbolicznie stolicą wszystkich Polaków, również tych żyjących poza jej granicami.

Podobnie jak w wypadku warszawiaków, gdy stało się to możliwe przystąpiono do odkrywania "białych plam" rodzinnego miasta, tak podobnie koniecznym jest odkłamanie historii Rzeczpospolitej, w tym szczególnie zakazanym temacie, jakim był wkład Kresów w kulturę i historię Polski. Jak bowiem przeciętny młody Polak może zrozumieć w pełni postawę Herberta, Kapuścińskiego, Jasienicy, Miłosza bez wiedzy o ich korzeniach, o pięknych i też tragicznych doświadczeniach wspólnych całemu pokoleniu wojennemu na Wschodzie? A jak może w pełni przyjąć i zrozumieć współczesny uczeń twórczość Mickiewicza, Słowackiego bez wiedzy o Wilnie, Krzemieńcu, o zesłaniach i katordze. Czy młody warszawiak wie kim był chłopiec złożony w Grobie Nieznanego Żołnierza i jakże kresowa jest warszawska Syrenka? Kładziemy zatem w swych działaniach szczególny akcent na edukację młodego pokolenia Polaków.

Instytut stawia sobie również za cel walkę z jakże krzywdzącym i do dziś żywym stereotypem, ukutym i podtrzymywanym w PRL-u, a dotyczącym kresowiaków "zza Buga" - ciemnych, kłótliwych, a w najlepszym wypadku śmiesznych (Pawlak i Kargul). Polacy z Kresów nie są Polakami II kategorii, biednymi krewnymi na Wileńszczyźnie czy w Kazachstanie. Trzeba pamiętać, że to oni jednak odbudowali Dolny Śląsk, utworzyli podwaliny pod uniwersytety w Toruniu, Wrocławiu, Gdańsku, to oni również odbudowywali Warszawę. O tym kto jest Polakiem, nie może przesądzać akcent czy miejsce urodzenia! Szczególnie dotkliwym i stosowanym również wobec naszych rodaków ze Wschodu jest stereotyp "Ruskiego" - robotnika, handlarza, służącej. W naszych działaniach zaplanowalimy imprezy, które mogą przełamać wśród warszawiaków narosłe uprzedzenia.

Badania i działania na rzecz prawdy historycznej i propagowania jej wśród najmłodszego pokolenia są koniecznością. Potworne i selektywne ludobójstwo okresu Drugiej Wojny Światowej jakie zostało zaplanowane w stosunku do narodu polskiego, doprowadziło do zerwania łańcucha ciągłości historycznej i tradycji rodzinnych. Po przesiedleniach z ojczystych stron Polacy, bez własnej historii, stojący na obcej im i nie do końca oswojonej ziemi, planowo pozbawieni w czasach PRL-u własnych korzeni, z łatwością porzucają dziś kraj. Nie można zbudować zdrowej i trwałej tożsamości bez prawdy historycznej. Badania historyczne, zbieranie dokumentów i pamiątek rodzinnych i łagrowych oraz zapisywanie wspomnień i relacji odchodzącego już bezpowrotnie pokolenia należy również do priorytetów Instytutu.

Witryna: Instytutu Kresowego