Logo Federacji Organizacji Kresowych
Logo Federacji Organizacji Kresowych
                                                                                     
Federacja Organizacji Kresowych
                                                                                     
Strona Główna              o nas              Oświadczenia               Federacja               Archiwum              Kontakt              Strony o kresach
Sprawy Ogólne                 Białoruś                 Litwa                 Ukraina
© Federacja Organizacji Kresowych
siedziba:
Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


Koncert Galowy "Jeśli zapomnę o nich. Ty Boże wielki na Niebie zapomnij o mnie"

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Koncertu,
Ewa Szakalicka, tel. 0-609-963-763, e-mail: e.szakalicka@wp.pl

JEŚLI ZAPOMNĘ O NICH. TY BOŻE WIELKI NA NIEBIE
ZAPOMNIJ O MNIE

Gala Koncertowa
w Hołdzie Generałowi Władysławowi Andersowi

Koncert Galowy „Jeśli zapomnę o nich. Ty Boże wielki na Niebie zapomnij o mnie
– Naród Polski w Hołdzie Generałowi Władysławowi Andersowi” jest jednym z punktów obchodów ogłoszonego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Roku Generała Władysława Andersa, nad którym Wysoki Patronat objął Prezydent Lech Kaczyński, zaś Komitetowi Honorowemu przewodniczą b. Prezydent Ryszard Kaczorowski i Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Honorowy patronat nad koncertem potwierdził b. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ryszard Kaczorowski, a udział w nich zapowiedziała Pani Irena Anders, Wdowa po Generale.
Widowisko reżyseruje Grzegorz Sadurski, a producentem wykonawczym jest Piotr Szarek – twórcy koncertu Telewizji Polskiej z Watykanu (2006r.) Wieczór poprowadzą Iwona Schymalla i Jan Kasprzyk. Znani polscy artyści (m.in. Natalia Kukulska, Natalia Niemen, Krzysztof Kiljański, Zespół Brathanki, Daniel Olbrychski, Witold Pyrkosz i in.) oraz polscy twórcy z zagranicy (m.in. Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” z Litwy, Zespół Kameralny z Łotwy pod kierownictwem prof. Jana Małeckiego, Zespół „Leśne Kwiaty” z Drohobycza, Zespół „Grodzieńskie Słowiki” z Białorusi, Andrzej Swiatski z Rosji, Gabriela Vasilauskaite z Litwy i in.) przypomną najpiękniejsze polskie utwory podczas widowiska słowno-muzycznego w dniu 5 maja 2007 roku o godz. 18:30 w Drohiczynie nad Bugiem. Koncert będzie zarejestrowany przez Oddział w Lublinie TVP S.A. i wyemitowany w Programie 1. Telewizji Polskiej. Widowisko poprzedzi Msza św. w katedrze p.w. Św. Trójcy o godz. 17:00 odprawiona w intencji Generała i Jego Żołnierzy.
Na miejsce tego jedynego w swoim rodzaju wydarzenia wybraliśmy Drohiczyn, historyczną stolicę Podlasia, miasto ongiś najgłówniejsze, najstarsze i najpiękniej położone na skarpie nad Bugiem. Tutaj w 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II pielgrzymując głosił ekumenizm, konieczność zbliżenia i wzajemnego zrozumienia. Region ten to ziemie dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie obok Polaków mieszkają Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Żydzi, Rosjanie i Tatarzy, gdzie polska kultura rozwijała się najintensywniej, rodziła największe talenty, twórców tej miary, co Mickiewicz, Słowacki, Moniuszko, Orzeszkowa czy Miłosz, ale to także obszary najkrwawszych ofiar na ołtarzu Ojczyzny.
Chcemy uczcić pamięć Wielkich Polaków, ale również nawiązać do nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II, który napominał: abyście nie podcinali sami tych korzeni , z których wyrastamy. To także pierwsze tak duże przedsięwzięcie promujące współczesnych polskich artystów ze Wschodu, którzy zdobyli już światową sławę, ale w Polsce nie mieliśmy jeszcze okazji o nich usłyszeć. Ponadto pragniemy zainicjować wraz z księdzem biskupem drohiczyńskim Antonim Dydyczem tworzenie Narodowego Muzeum Kultury Kresów, aby to wspaniałe dziedzictwo duchowe i materialne, które Polskę stanowi, ocalić od zapomnienia. To wydarzenie może uświadomić nie tylko nam, Polakom, ale i naszym sąsiadom – Litwinom, Białorusinom, Ukraińcom – że ważne jest wspólne dbanie o dorobek przeszłych pokoleń dla przyszłych pokoleń.
Imprezami towarzyszącymi będą prezentacje obrazów współczesnych malarzy polskich z Ukrainy i spotkania poetyckie z polskimi autorami z Litwy oraz inauguracja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie.
Koncert zapoczątkowuje cykl imprez pod hasłem „Kultura nie zna granic” promujących w Kraju polską kulturę i artystów tworzących poza Krajem, zwłaszcza młode talenty.
Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w koncercie. Zaproszenia zostaną przekazane przez organizatorów w terminie późniejszym.


Koncert Galowy „Jeśli zapomnę o nich. Ty Boże wielki na Niebie zapomnij o mnie – Naród Polski w hołdzie Generałowi Władysławowi Andersowi”.

MIEJSCE:
Drohiczyn nad Bugiem (120 km od Warszawy).
DATA WYDARZENIA:
05.05.2007r. godz. 19:00. Koncert poprzedzi Msza św. w intencji Generała i Jego Żołnierzy odprawiona o godz. 17:00 w katedrze p.w. Św. Trójcy. Podczas koncertu zostanie zainaugurowany Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie i program „Kultura nie zna granic”.
ORGANIZATORZY:
Federacja Organizacji Kresowych we współpracy z przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Roku Generała Władysława Andersa – senatorem Piotrem Andrzejewskim, z dyrektorem Instytutu Kresowego w Warszawie – dr Robertem Wyszyńskim, z Ekscelencją Księdzem Biskupem Antonim Pacyfikiem Dydyczem OFM Cap., ordynariuszem diecezji drohiczyńskiej oraz z samorządem drohiczyńskim.

Do prowadzenia Koncertu zaprosiliśmy następujące osoby: Iwona Schymalla i Jan Kasprzyk
Artyści biorący udział w koncercie:
Adam Prucnal i Zespół Brathanki, Natalia Kukulska, Natalia Niemen, Mateusz Otręba, Krzysztof Kiljański, Jakub Yanina Iwański, Witold Pyrkosz, Daniel Olbrychski, Chór „Vars Cantabile”, Gabriela Vasilauskaite (Litwa), Andrzej Swiatski (Rosja), prof. Jan Małecki i Ilona Małecka (Łotwa), Natalia Sosnowska (Litwa), Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” (Litwa), Zespół „Leśne Kwiaty” z Drohobycza (Ukraina), Zespół „Grodzieńskie Słowiki” (Białoruś).

Specjalny udział w koncercie: Irena Anders, Wdowa po Generale (Wielka Brytania)

PATRONAT HONOROWY NAD KONCERTEM:
Ryszard Kaczorowski, b. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Lech Kaczyński, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej
Bogdan Borusewicz Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

KOMITET HONOROWY:
Irena Anders, Wdowa po Generale Władysławie Andersie
Piotr Łukasz Andrzejewski, senator Rzeczypospolitej Polskiej
Kazimierz Michał Ujazdowski, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Janusz Krupski, kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Paweł Kowal, wiceminister Spraw Zagranicznych
Ekscelencja Bp Antoni Pacyfik Dydycz OFM Cap., biskup drohiczyński
Czesław Cywiński prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Jan Skalski, prezes Światowego Kongresu Kresowian
prof. Andrzej Stelmachowski prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Agnieszka Bogucka prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Wiesław Turzański, prezes Zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”
dr Robert Wyszyński dyrektor Instytutu Kresowego w Warszawie
dr Tomir Sołtan przewodniczący Prezydium Rady Naczelnej Federacji Organizacji Kresowych
prof. Józef Maroszek, Uniwersytet w Białymstoku
dr Janusz Smaza, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Zygmunt Mogiła-Lisowski, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia
Piotr Ogiński wiceprezes Zarządu Koncernu Energetycznego ENERGA S.A.

KOMITET ORGANIZACYJNY:
red. Ewa Szakalicka, Federacja Organizacji Kresowych, przewodnicząca Komitetu
dr Tomasz Rakowski dyrektor OTV w Lublinie
Jan Żeruń - przewodniczący Rady Miejskiej miasta Drohiczyna
Wojciech Borzym - burmistrz miasta Drohiczyna
Jarosław Chodynicki, Towarzystwo Miłośników Grodna i Wilna
red. Grzegorz Sadurski, reżyser koncertu
Piotr Szarek, producent wykonawczy


PATRONAT MEDIALNY:
Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A., Polska Agencja Prasowa, Dziennik „Rzeczpospolita”, „Nasz Dziennik”, Tygodnik „Solidarność”, Polskie Radio Białystok S.A.


REPERTUAR KONCERTU:

1. utwory „wileńskie” (określenia umowne)
Fragm. z „Dziadów” Adama Mickiewicza – recytacja Daniel Olbrychski
Pożegnanie Ojczyzny (muz. M.K. Ogiński, sł. H. Szymulska) – wyk. zespół „Wileńszczyzna”
Wprowadzenie - Iwona Schymalla i Jan Kasprzyk
Wileńszczyzny drogi kraj (muz. i sł. J. Mincewicz) – wyk. zespół „Wileńszczyzna”
Hymn (Bogarodzico, Dziewico!, muz. St. Moniuszko, sł. J. Słowacki) Gabriela Vasilauskaite z Litwy
Ryszard Snarski: „Polakom z Kresów Wschodnich” – recytacja Witold Pyrkosz

2. utwory „grodzieńskie”
Maki Zespołu „Grodzieńskie Słowiki”
Słowo - Iwona Schymalla i Jan Kasprzyk
Polesia Czar (sł. i muz. Jerzy Artur Kostecki) – wyk. „Vars Cantabile”.
Mojemu tacie utwór dedykowany Cz. Niemenowi, wyk. Natalia Niemen
Lekki jak wiatr wyk. Mateusz Otręba
Zbigniew Herbert „Przesłanie Pana Cogito” fragm. – recytacja Witold Pyrkosz
Występ Zespołu Kameralnego z Łotwy pod kierownictwem prof. Jana Małeckiego
Występ Andrzeja Swiatskiego z Petersburga

3. utwory „lwowskie”
Moja gitara ( sł. Emanuel Schlechter, muz. Wiktor Tychowski) wyk. Janusz Yanina Iwański
Słowo - Iwona Schymalla i Jan Kasprzyk
Prząśniczki Zespół „Leśne Kwiaty” z Drohobycza
Występ Natalii Kukulskiej
Karpaccy górale (Czerwony pas) (sł. Józef Korzeniowski, muz. nieznany) wyk. Zespół Brathanki
Feliks Konarski (Ref-Ren) „Na śmierć generała Andersa” (ostatnia zwrotka) – recytacja Daniel Olbrychski

4. utwory żołnierskie
Czerwone maki (sł. Feliks Konarski, muz. Alfred Schutz) – wyk. Chór „Vars Cantabile“ i Zespół „Grodzieńskie Słowiki”
Słowo - Iwona Schymalla i Jan Kasprzyk
Beata Oberyńska „Do mojego syna” – recytacja Alicja
Pieśń Kronika (K. Gertner, E. Bryll), wyk. Krzysztof Kiljański
Karpacka Brygada lub Marsz II Korpusu (sł. i muz. Marian Hemar) – wyk. Chór „Vars Cantabile“
Czesław Miłosz – Sztokholm, 08.12.1980r. fragm. – recytacja Daniel Olbrychski
Świat cały śpi spokojnie – wyk. Natalia Sosnowska i Zespół „Wileńszczyzna”

5. finał
Słowo - Iwona Schymalla i Jan Kasprzyk
Polskie kwiaty, wyk. wszyscy artyści